DOBRZE BYĆ W ZWIĄZKU!

POBIERZ DEKLARACJE CZŁONKOWSKĄ , WYPEŁNIJ I PRZEKAŻ OSOBIŚCIE KOL. ANNIE SZAREJKO
DOŁĄCZ DO NAS

Czym jest związek zawodowy ? 

 • jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych 
 • jest organizacją niezależną w swojej działalności statutowej od pracodawcy (Rektora), administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji 
 • reprezentuje swoich członków a także broni ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych 
 • współuczestniczy w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku 
 • sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy w Uczelni oraz uczestniczy w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

Więcej informacji: Ustawa z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych (Dz. U. 2022.poz, 854) 

Co wyróżnia Związek Nauczycielstwa Polskiego na tle innych związków zawodowych?   

 • Jesteśmy najstarszym związkiem zawodowym w Polsce (działamy od 1905 roku)
 • Jesteśmy największym związkiem zawodowym w Polsce (zrzeszamy ok. 200 tysięcy członków) 
 • Reprezentujemy zbiorowe interesy pracowników oświaty, wychowania i szkolnictwa wyższego wobec pracodawcy (Rektora)
 • Należymy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) 

Więcej informacji: Statut Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Nasz związek zawodowy, czyli Związek Nauczycielstwa Polskiego w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

 • działa w ramach Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Tam możemy liczyć na wsparcie szkoleniowe, prawne i doradztwo praktyczne oraz wymianę doświadczeń w sprawach związkowych i pracowniczych
 • współpracuje z oddziałem powiatowym ZNP w Nowym Targu
   

Zarząd ZNP w PPUZ oraz inne organy kolegialne naszego związku działają społecznie na rzecz swych członków, nie pobierając z tego tytułu żadnych wynagrodzeń 

Szanowny Kolego, Szanowna Koleżanko, 

Pamiętajmy o możliwości odpisania od dochodu składek członkowskich.
Ponieważ wpłacamy składki indywidualnie, należy do zeznania podatkowego dodatkowo wypełnić PIT O – w części B -w pozycji 8 (Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych) wpisać łączną kwotę wpłaconych składek. Nie może ona przekraczać 500,00 zł.
Należy zachować dowody wpłaty składek.

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego, 

Pobierz deklarację PDF dostępną na stronie: https://znp.edu.pl/assets/uploads/2021/05/Deklaracja-czlonkowska-2018.pdf,
wydrukuj, wypełnij i przekaż osobiście do koleżanki Anny Szarejko (Dyrektor Biblioteki).
W przypadku pytań skontaktuj się z nami:

dr hab. Maria Płonka, prof. uczelni: mplonka@znp.edu.pl
mgr Anna Szarejko: aszarejko@znp.edu.pl

Czekaj na decyzję prezydium ZNP w PPUZ w Nowym Targu. 

Jako członek ZNP w PPUZ ciesz się większym bezpieczeństwem pracy i świadomością lepszej ochrony pracowniczej oraz dodatkowymi świadczeniami dla członków.

Zapewniamy anonimowość członkostwa w naszym związku na Twoje życzenie zawarte w deklaracji.  

Zapraszamy do kontaktu

dr hab. Maria Płonka, prof. uczelni, prezes ZNP PPUZ w Nowym Targu
e-mail: mplonka@znp.edu.pl

Prezydium ZNP PPUZ w Nowym Targu:

dr hab. Maria Płonka, prof. uczelni 
e-mail: mplonka@znp.edu.pl

mgr Anna Szarejko
e-mail:  aszarejko@znp.edu.pl

AKTUALNOŚCI

ZNP PPUZ W ODDZIALE POWIATOWYM
CIESZYMY SIĘ, ŻE WSPÓLNIE BĘDZIEMY REALIZOWAĆ STATUTOWE CELE NASZEGO ZWIĄZKU. BĘDZIEMY BRONIĆ GODNOŚCI, PRAW I INTERESÓW WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZNP, POPRZEZ SOLIDARNE DZIAŁANIA OBU NASZYCH STRUKTUR**
Jesteśmy Największym Najnowocześniejszym i Najstarszym Związkiem Zawodowym w Polsce!
Jako członek ZNP w PPUZ ciesz się większym bezpieczeństwem pracy i świadomością lepszej ochrony pracowniczej oraz dodatkowymi świadczeniami dla członków
Dobrze być w związku!
Jest nas 200 tysięcy, skupionych w 16 okręgach wojewódzkich, 1300 oddziałach powiatowych i gminnych, 12 tysiącach ognisk w szkołach i placówkach *
BRONIMY Godności Zawodu Pracowników Szkolnictwa Wyższego oraz Odpowiednich Warunków Pracy i Płacy
Dołącz do Nas!