Legia Akademicka 2021Nowa WIFIInwestycje PPUZSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE

Zgłoszenie specjalnych potrzeb uczestników projektu

W związku z realizacją projektu projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi prorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

prosimy o ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU pod poniżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej "os pierwszego kontaktu” pozwalające na zgłoszenie specjalnych potrzeb uczestników. Zgłoszenie specjalnej potrzeby zobliguje Lidera i Partnera do jej spełnienia w możliwie największym stopniu.

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” - Dział Nauczania i Spraw Studenckich

tel. 18 261 07 12. mail:dn@ppwsz.edu.pl