benefisinauguracjajajuzatyJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2021/2022

więcej »

Program studiów i plan studiów

Celem kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu współczesnych koncepcji i metod zarządzania turystyką i hotelarstwem ze szczególnym naciskiem położonym na doskonalenie i rozwijanie znajomości specjalistycznego języka angielskiego. Słuchacze oferowanych studiów będą mieli okazję uzyskać wiedzę związaną z prowadzeniem działalności turystycznej, w szczególności...

więcej »