benefisinauguracjajajuzatyJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Studiuj zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim!

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu zaprasza na studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim (studia dwusemestralne o profilu praktycznym).

Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu współczesnych koncepcji i metod zarządzania turystyką oraz hotelarstwem ze szczególnym naciskiem położonym na doskonalenie i rozwijanie znajomości specjalistycznego języka angielskiego. Studenci mają okazję uzyskać wiedzę związaną z prowadzeniem działalności turystycznej, w szczególności dotyczącą: pozyskiwania źródeł finansowania, formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego, kreowania innowacyjnej oferty turystycznej, współczesnych tendencji w rozwoju turystyki i hotelarstwa w regionie, wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu biznesem turystycznym oraz prowadzenia działalności promocyjnej w sektorze usług turystycznych. Mają również okazję zapoznać się z kwestiami związanymi z prowadzeniem skutecznych negocjacji, aspektami kulturowymi prowadzenia biznesu turystycznego oraz poznać słownictwo i wyrażenia niezbędne w komunikowaniu się w biznesie turystycznym.

Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim mają charakter interdyscyplinarny. Program dydaktyczny łączy teorię z praktyką, przygotowując słuchacza do funkcjonowania w środowisku małych i dużych przedsiębiorstw, a także do zaistnienia na współczesnym rynku turystycznym zarówno w regionie Podhala, Orawy, Spisza, Pienin jak i na rynku międzynarodowym. Studenci podnoszą swoje kompetencje językowe w zakresie specjalistycznego języka angielskiego, obejmującego treści i słownictwo związane z prowadzeniem biznesu turystycznego.

Oferta studiów adresowana jest m.in. do pracowników, właścicieli i menadżerów biur podróży, hoteli, domów wypoczynkowych, restauracji, ośrodków spa, przedstawicieli instytucji kulturalnych oraz pracowników administracji państwowej i samorządów lokalnych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także wszystkich osób, które muszą wykorzystywać język angielski w pracy zawodowej, a w szczególności pracowników lub menedżerów w przedsiębiorstwach współpracujących z kontrahentami anglojęzycznymi, osób zatrudnionych w hotelach, restauracjach, ośrodkach spa, pracujących jako piloci wycieczek, którzy w swojej pracy wykorzystują język angielski do realizacji zadań. Studia podyplomowe są również doskonałym sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji przez absolwentów filologii angielskiej (studia pierwszego i drugiego stopnia), chcących poszerzyć wiedzę o zagadnienia i terminologię specjalistyczną z zakresu biznesu i turystyki.

Program studiów

  • studia podyplomowe prowadzone będą w formie niestacjonarnej;
  • zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele według harmonogramu ustalanego na początku semestru;
  • liczba punktów ECTS niezbędnych do ukończenia studiów podyplomowych: 40;
  • studia podyplomowe trwają 2 semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej.


Plan studiów

Studia podyplomowe mogą podjąć osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia, a ich znajomość języka angielskiego jest na poziomie co najmniej B1.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe rejestruje się elektronicznie w zakładce eKandydat w terminie do 23 lipca 2021 r. wypełnia wszystkie wymagane pola, deklaruje właściwy kierunek studiów podyplomowych i załącza skany następujących dokumentów:

  1. dyplomu ukończenia studiów;
  2. podpisane oświadczenie, które kandydat pobiera w systemie eKandydat;
  3. podpisane oświadczenie o znajomości języka angielskiego, które kandydat pobiera w systemie eKandydat;
  4. oraz wgrywa fotografię cyfrową w kolorze, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach: wys. 236 x szer. 295 pikseli, rozdzielczość zdjęcia min. 300 dpi, format JPG.

 

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740, e-mail: dn@ppuz.edu.pl.

Opłata semestralna za kształcenie na studiach podyplomowych wynosi 1 700 zł. 

Opłatę semestralną za kształcenie na studiach podyplomowych wnosi się w dwóch równych nieoprocentowanych wpłatach po 850 zł:

  • za semestr zimowy: pierwsza wpłata do 15 października, druga wpłata do 15 grudnia;
  • za semestr letni: pierwsza wpłata do 15 lutego, druga wpłata do 15 kwietnia.

Zarządzenie nr 83/2021 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022.

Studia podyplomowe zostaną uruchomione po zgłoszeniu się minimum 20-osobowej grupy.