Dodatkowa rekrutacjaRatownictwo dodatkowy nabórZdalne nauczaniecovidrachunkowość i analitykaankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA STUDENTÓW I STOPNIA STUDIÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

 

W ramach projektu pn. „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielegniarstwo PPUZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach V osi priorytetowej  Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Projekt nr  POWR.05.03.00-00-0068/17, zostaną przeprowadzone zajęcia dodatkowe, zorganizowane wspólnie ze służbami ratunkowymi.

Harmonogram zajęć, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie www projektu w zakładce https://ppuz.edu.pl/szczegolowy-harmonogram-udzie-ii.html. 

W sierpniu 2020, w ramach projektu MCSM, będą przeprowadzone zajęcia:

  1. 04.08.2020  - warsztaty z zakresu ostrej niewydolności oddechowej u dzieci i ostrej niewydolności krążenia u osób dorosłych
  2. 11.08.2020 – zajęcia z zakresu ALS (advance life support)

Harmonogramy tych zajęć oraz wszelkie informacje w najbliższych dniach zostaną zamieszczone na stronie www projektu w zakładce https://ppuz.edu.pl/szczegolowy-harmonogram-udzie-ii.html

Zajęcia dodatkowe są skierowane do studentów II i III roku studiów I stopnia, kierunek pielęgniarstwo
w PPUZ w Nowym Targu.

Oprac. Justyna Adamczuk Kierownik Centrum Symulacji Medycznej

Zobacz prezentację

 

 

Galeria zdjęć: