Home Turystyka górska

Turystyka górska

Man Traveler with backpack mountaineering Travel Lifestyle concept

Zajęcia w ramach modułu wychowania fizycznego z turystyki górskiej są przeznaczone dla studentów, którzy chcą podnosić poziom swojej sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w wycieczkach pieszych. Zajęcia prowadzone są w formie 4 – 6 godzinnych wycieczek (zazwyczaj w soboty), realizowanych na terenie Gorców, Pienin i Tatr.

Studenci poznają:

  • topografię wybranych rejonów Gorców, Tatr i Pienin,
  • zasady poruszania się w terenie górskim w różnych warunkach,
  • zasady przygotowania się do wycieczki górskiej w różnych warunkach pogodowych,
  • zasady postępowania podczas konieczności wezwania pomocy w górach.

Studenci są zobowiązani do dotarcia na miejsce wyjścia we własnym zakresie. W ramach realizacji modułu studenci odbędą 5 wycieczek w terminach ustalonych z grupą na pierwszych zajęciach organizacyjnych.

Prowadzący:

kobieta

dr Katarzyna Węgrzyn

kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu
Czwartek
09:00
10:00

Galeria:

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Shopping Basket