Home Elementy wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną

Elementy wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną

wf_compressed

Elementy wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną

 

Zajęcia w ramach modułu teoretycznego wychowania fizycznego są przeznaczone dla studentów, którzy ze względu na całkowite zwolnienie lekarskie z ćwiczeń fizycznych nie mogą uczestniczyć czynnie w innych modułach. Studenci uczestniczą w wykładach o tematyce związanej z teorią treningu zdrowotnego, wychowania fizycznego i sportu. Biorą również udział jako wolontariusze w przygotowaniu i organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu na terenie Uczelni oraz na terenie miasta.

Wybierający moduł realizują tematykę z zakresu:

  • aktywność ruchowa sportowa i rekreacyjna – podstawy teoretyczne,
  • wpływ ruchu na organizm człowieka,
  • nowoczesne sposoby monitorowania aktywności fizycznej (platformy Strava, Garmin Connect, Endomondo),
  • monitorowanie składu ciała,
  • zdolności motoryczne – podstawy teoretyczne,
  • podstawy treningu sportowego.

Zajęcia – wykłady  realizowane są w budynku Uczelni, sala T 1.39.

Prowadzący: mgr Tytus Iwański

Prowadzący:

Galeria:

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Shopping Basket