Nowa WIFISzczepieniaSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE
Szybki kontakt

 

Sekretariat Kierunku Dzienniarstwo
telefon: 18 26 10 717

Obsługa Studenta
telefon:18 26 10 731
dos@ppuz.edu.pl

Wzory podań

FORMULARZ AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH STUDENTA PPWSZ W NOWYM TARGU (pobierz)

 

Wzór podania do Prorektora ds. studenckich i kształcenia (pobierz)

 • w sprawie przyznania indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, 
 • w sprawie uzyskania zgody na studiowanie na dwóch specjalnościach (podanie należy złożyć przed rozpoczęciem II semestru studiów),
 • w sprawie zmiany formy studiów (podanie należy złożyć przed rozpoczęciem nowego semestru ),
 • w sprawie zgody na urlop dziekański (podanie należy złożyć bezpośrednio po zaistnieniu okoliczności uzasadniających skierowanie na urlop)

 

Wzór podania do Prorektora ds. studenckich i kształcenia (pobierz)

 • w sprawie przyznania indywidualnej organizacji studiów (podanie należy złożyć co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego),

 

Wzór podania do Prorektora ds. studenckich i kształcenia (pobierz)

 • w sprawie przyznania wpisu warunkowego lub powtarzania semestru studiów (student może uzyskać wpis warunkowy, jeżeli do zaliczenia semestru brakuje mu nie więcej niż 12 punktów ECTS - tzw. bieżący deficyt punktowy; podanie należy złożyć najpóźniej tydzień po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej). 

 

Wzór podania do Dyrektora Instytutu (pobierz)

 • w sprawie przywrócenia pierwszego terminu egzaminu (podanie należy złożyć wraz z zaświadczeniem potwierdzającym usprawiedliwienie nieobecności w terminie 7 dni od egzaminu),
 • w sprawie przesunięcia terminu egzaminu (najpóźniej do 3 dni przed egzaminem),
 • w sprawie uzyskania zgody na egzamin komisyjny
 • (podanie należy złożyć w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu, w przypadku zarzutów dotyczących braku obiektywizmu w ocenie, czy też niewłaściwego przebiegu egzaminu).
 • w sprawie zaliczenia studenckich praktyk zawodowych

 

Wzór podania do Dyrektora Instytutu (pobierz)

 • w sprawie przedłużenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej
  (podanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć z dniem  zakończenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej z podanym niezaliczonym przedmiotem).