studiuj na podhaluazsArchitektura wnętrzJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Wzory podań

 PODANIE DO PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW  

 • w sprawie zmiany trybu studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne lub niestacjonarnych na stacjonarne (w tym przypadku możliwe po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku- średnia ocen co najmniej 4,0), zmiana uczelni, kierunku - pobierz
  (podanie należy złożyć przed rozpoczęciem nowego semestru)
 • w sprawie przyznania wpisu warunkowego - pobierz
  (podanie należy złożyć najpóźniej tydzień po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej)
 • w sprawie powtarzania semestru studiów - pobierz
 • w sprawie zgody na urlop dziekański - pobierz
  (podanie należy złożyć bezpośrednio po zaistnieniu okolicznośćc uzasadniających  skierowanie na urlop)
 • o wznowienie studiów - pobierz
 • o uchylenie decyzji o skreśleniu - pobierz
 • o indywidualny program studiów - pobierz
 • o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej - pobierz

 

PODANIE o IOS 

 • w sprawie przyznania indywidualnej organizacji studiów (podanie należy złożyć conajmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego) - pobierz    

 

Indywidualna organizacja studiów może zostać przyznana studentom, którzy:

1)   posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
2)   z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji;
3)   równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe;
4)    czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu.

 

PODANIE DO DYREKTORA PONE - pobierz

 • w sprawie przywrócenia pierwszego terminu egzaminu
  (podanie nalezy złożyc wraz z zaswiadczeniem potwierdzającym usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie w pierwszym terminie)
 • w sprawie egzaminu komisyjnego
  (podanie należy złożyć w ciągu 5 dni od daty egzaminu poprawkowego, w przypadku zarzutów dotyczących braku obiektywizmu w ocenie, czy też niewłąściwego przebiegu egzaminu)
 • w sprawie przepisania oceny  - pobierz
  (podanie wraz z potwierdzeniem zaliczenia oraz sylabusem przedmiotu realizowanym na innej uczeli należy złożyć 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru).