Nowa WIFISzczepieniaSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE

Wzory podań

PODANIE DO PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW

 • indywidualną organizację studiów  (pobierz)  
  (podanie należy złożyć conajmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego)

 • o indywidualny program studiów (pobierz)
 • o urlop dziekański (pobierz)
 • o uchylenie decyzji o skreśleniu (pobierz)
 • o wznowienie studiów (pobierz)
 • o zmianę uczelni-kierunku-formy studiów (pobierz)
 • o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej (pobierz)

 

 PODANIE O ZMIANĘ DANYCH OSOBOWYCH

 • w sprawie zmiany nazwiska, imienia, dowodu osobistego, adresu

 

 PODANIE O PRZEDŁUŻENIE SESJI

 • w sprawie przedłużenia sesji poprawkowej
  (podanie należy złożyć po zakończeniu sesji poprawkowej, z podanym niezaliczonym przedmiotem/ tami)

 

WNIOSEK O WYDANIE ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ