Ratownictwo dodatkowy nabórrekrutacja 20 21Zdalne nauczaniecovidrachunkowość i analitykaankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE

Wzory podań

 

Wzór podania do Prorektora ds. studenckich i kształcenia 

 • w sprawie przyznania indywidualnej organizacji studiów (podanie należy złożyć co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego) (pobierz)

 

 • w sprawie przyznania indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów(pobierz)

 

 

 • w sprawie zmiany Uczelni/kierunku/formy studiów (pobierz)
  (podanie należy złożyć przed rozpoczęciem nowego semestru).

 

 • w sprawie udzielenia urlopu od zajęć (pobierz)
  (podanie należy złożyć bezpośrednio po zaistnieniu okoliczności uzasadniających skierowanie na urlop)

 

 • w sprawie przyznania wpisu warunkowego (pobierz)
 • (student może uzyskać wpis warunkowy, jeżeli do zaliczenia semestru brakuje mu nie więcej niż 12 punktów ECTS - tzw. bieżący deficyt punktowy; podanie należy złożyć najpóżniej tydzień po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej).

 

 • w sprawie powtarzania semestru studiów (pobierz)

 

 

 • w sprawie uchylenia decyzji o skreśleniu z listy studentów (pobierz)

 

 • w sprawie przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowe (pobierz)

 

Wzór podania do Dyrektora Instytutu (pobierz)

 • w sprawie przywrócenia pierwszego terminu egzaminu
  (podanie należy złożyć wraz z zaświadczeniem potwierdzającym usprawiedliwienie nieobecności w terminie 7 dni od egzaminu),
 • w sprawie przesunięcia terminu egzaminu 
  (najpóźniej do 3 dni przed egzaminem),
 • w sprawie uzyskania zgody na egzamin komisyjny
  (podanie należy złożyć w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu, w przypadku zarzutów dotyczących braku obiektywizmu w ocenie, czy też niewłaściwego przebiegu egzaminu).
 • w sprawie zaliczenia studenckich praktyk zawodowych

 

Wzór podania do Dyrektora Instytutu (pobierz)

 • w sprawie przedłużenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej
  (podanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć z dniem  zakończenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej z podanym niezaliczonym przedmiotem).

 

Wzór podania do Dyrektora Instytutu (pobierz)

 • w sprawie przedłużenia terminu odbycia praktyk

 

Formularz aktualizacji danych osobowych studenta PPUZ w Nowym Targu (pobierz)

 

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (pobierz)

 

 

Nie wiesz jak napisać podanie? Skontaktuj się z DOS (pokój 227, tel. 18-26-10-731, email: dos@ppuz.edu.pl).