konferencja 21 majastrategiakonkurs ponekonkurs architketuraInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Wzory podań

PODANIE DO DYREKTORA INSTYTUTU MEDYCZNEGO (pobierz)

 • w sprawie przywrócenia pierwszego terminu egzaminu
  (podanie nalezy złożyc wraz z zaswiadczeniem potwierdzającym usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie w pierwszym terminie)
 • w sprawie egzaminu komisyjnego
  (podanie należy złożyć w ciągu 5 dni od daty egzaminu poprawkowego, w przypadku zarzutów dotyczących braku obiektywizmu w ocenie, czy też niewłąściwego przebiegu egzaminu)

PODANIE DO PROREKTORA  DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW

 • w sprawie zmiany trybu studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne lub niestacjonarnych na stacjonarne (w tym przypadku możliwe po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku- średnia ocen co najmniej 4,0), zmiana uczelni, kierunku (pobierz)
  (podanie należy złożyć przed rozpoczęciem nowego semestru)
 • w sprawie przyznania wpisu warunkowego (pobierz)
  (podanie należy złożyć najpóźniej tydzień po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej)
 • w sprawie powtarzania semestru studiów (pobierz)
 • w sprawie zgody na urlop dziekański (pobierz)
  (podanie należy złożyć bezpośrednio po zaistnieniu okolicznośćc uzasadniających  skierowanie na urlop)
 • o wznowienie studiów (pobierz)
 • o uchylenie decyzji o skreśleniu (pobierz)
 • o indywidualny program studiów (pobierz)
 • o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej (pobierz)

 

PODANIE o IOS 

 • w sprawie przyznania indywidualnej organizacji studiów (podanie należy złożyć conajmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego)

 

 • wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (pobierz)

 

 

Nie wiesz jak napisać podanie? skontaktuj się z SOS (pokój 227, tel. 18-26-10-733, email: dos@ppwsz.edu.pl)