rekrutacja uzupełniającaZdalne nauczaniecovidProjekt NBPpodyplomoweBaner FE
Dział Nauki i Wydawnictw
Szybki kontakt

Dział Nauki i Wydawnictw

tel. 18 26 10 737
nauka@ppwsz.edu.pl
wydawnictwo@ppwsz.edu.pl
pok.325

 

Wybrane zagadnienia z anatomii klinicznej dla studentów kierunków medycznych - część I

Dział Nauki i Wydawnictw uprzejmie informuje, iż jest już do nabycia nowy podręcznik "Wybrane zagadnienia z anatomii klinicznej dla studentów kierunków medycznych - część I" pod redakcją Waldemara Hładkiego i Jacka Lorkowskiego.

Książka: 87 str.

Wydawnictwo: PPWSZ w Nowym Targu

Cena: 20,00 zł

Publikację można nabyć w Dziale Nauki i Wydawnictw PPUZ, po uprzednim dokonaniu wpłaty na konto uczelni.

Numer konta:
24 1500 1487 1214 8007 2489 0000

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Zamówienia można kierować także na adres: wydawnictwo@ppuz.edu.pl

 

Słowo wstępne

Współczesna nauka dąży w stronę wąskich specjalizacji. Odchodzimy od wzorców mistrzów Odrodzenia, kiedy to erudyci byli świetnymi znawcami wielu, często odległych, dziedzin nauki. Stając przed problemem przedstawienia współczesnemu studentowi rozległej wiedzy z zakresu anatomii, mamy dylemat, co do sposobu omówienia tego zagadnienia. Wielokrotnie zadawaliśmy sobie jedno z podstawowych pytań: kto powinien daną problematykę przedstawić? Jeśli chodzi o wiedzę, byłby to bardziej praktyk niż teoretyk. Najlepiej wiedzą to osoby zajmujące się określoną dziedziną medycyny i stykające się z konkretnymi problemami anatomii klinicznej. Osoby te ,,czują” ważne zagadnienia anatomiczne dotyczące danego narządu czy okolicy ciała. Stąd narodził się pomysł, aby napisanie rozdziału z anatomii nosa, gardła, krtani i ucha powierzyć osobie związanej swoją pasją i życiem zawodowym z laryngologią, oka okuliście itd. Każdy z pierwszych autorów rozdziału miał pełną autonomię własnej wizji stworzenia rozdziału, stąd odmienna struktura różnych rozdziałów i kilkakrotne powtórzenia dublującego się materiału. Część piszących uznało, że dla studenta optymalny jest bardzo krótki rozdział, część uznała, że warto już w bardziej rozległej wersji przedstawić liczne nawiązania do praktyki klinicznej. Pomysł ten jest w jakimś sensie nowatorski. Sami, wielokrotnie nauczając anatomii, zdawaliśmy sobie sprawę, że nasza wiedza jest niepodobna do wiedzy z innego zagadnienia. W jednym przypadku była to sucha wiedza kliniczna, w innym doświadczenie podbudowane leczeniem chorych, obrazami śródoperacyjnymi i często wieloletnią obserwacją rezultatów leczenia.

Mamy nadzieję, że nasz pomysł spodoba się Państwu, studentom kierunków medycznych.

Waldemar Hładki, Jacek Lorkowski

 

 

Agnieszka Krzystyniak

Dział Nauki i Wydawnictw