Zdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE
Dział Nauki i Wydawnictw
Szybki kontakt

Dział Nauki i Wydawnictw

tel. 18 26 10 737
nauka@ppwsz.edu.pl
wydawnictwo@ppwsz.edu.pl
pok.325

 

Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu i Drogi Św. Jakuba

Pod redakcją: Antoniego Jackowskiego, Franciszka Mroza, Iwony Hodorowicz

„Wydawnictwo zawiera materiały, będące pokłosiem IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu i Drogi Św. Jakuba, która odbyła się w dniu 3 września 2011r. w Auli Jana Pawła II w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Konferencja jest kontynuacją trzech spotkań naukowych […].”

Na konferencji zaprezentowano wyniki badań dotyczące rozwoju kultu św. Jakuba oraz jakubowch szlaków w Świętym Roku Jakubowym 2010. Podobnie, jak w przypadku trzech wcześniejszych konferencji, spotkanie było okazją do dyskusji związanej z sukcesami 
i nowymi wyzwaniami, jakie powstają przy odtwarzaniu polskich odcinków Camino de Santiago.

Antoni Jackowski, Franciszek Mróz, Iwona Hodorowicz

 

Książka: 264 str.

Wydawnictwo: "Czuwajmy", Kraków 2011

Książka dostępna tylko w bibliotece PPUZ.

Dystrybucja: Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych