graduation-concept-with-student-holding-hat_compressed

Uczelnia

Władze

Bianka Godlewska-Dzioboń

dr Bianka Godlewska-Dzioboń

p.o rektora, prorektor ds. studenckich i kształcenia, adiunkt
Agata Niemczyk

dr hab. Agata Niemczyk, prof. uczelni

dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki, profesor uczelni

Wykształcenie

 • Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (dziedzina nauk społecznych; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości; ekonomia i finanse) uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2021 r. dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Członek Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Członek zespołu eksperckiego badającego przemysł spotkań w Krakowie (od 2009).
 • Członek Zespołu Ekspertów Turystyki Krakowa, badającego wpływ turystyki i przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa (od 2016).
 • Członek zespołu ekspertów projektu pt. Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa w 2016 r. realizowanego dla Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Kraków 2017.
 • Członek zespołu ekspertów w ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Turystyce nr 02.12.00-00-0010/16. PART. Grupa PFR (od 2019).
 • Autorka/współautorka ponad 200 publikacji, online.
 • Opracowała ekspertyzę z zakresu turystyki do projektu Urzędu Miasta Zakopane pt. ECO Zakopane Smart City realizowanego w ramach Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2016-2026 (2016).
 • Były kierownik ZOD Wadowice.
 • Współautorka blisko 20 uczelnianych projektów badawczych (w 4 pełniła funkcję kierownika).
 • Uczestnik blisko 100 konferencji, w tym zagranicznych (prelegent ok. 80 referatów, moderator/panelista).
 • Recenzent wydawniczy, recenzent rozpraw doktorskich, promotor rozpraw doktorskich.
 • Opiekun naukowy w Programie Stypendialnym Rządu RP dla Młodych Naukowców.
 • Promotor prac licencjackich i magisterskich.
 • Prowadziła zajęcia na zagranicznych uczelniach: Erasmus+ Teaching Mobility.
Piotr Kurzeja

dr Piotr Kurzeja

dyrektor Instytutu Zdrowia, adiunkt

Wykształcenie

 • W 2008 uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie.
 • W 2001 r. uzyskał tytuł magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie.
 • W 1994 r. uzyskał tytuł technika fizjoterapii na Wydziale Fizjoterapii Medycznej Studium Zawodowego w Rabce-Zdroju.
Doświadczenie
 • W latach 1997-2010 pracował w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju na stanowisku asystenta rehabilitacji.
 • Od 2009 r. związany z kierunkiem fizjoterapia w PPUZ.
 • Założyciel i kierownik Laboratorium Wad Postawy „Reha-Top”, działającej od 2001 r.
 • Autor i współautor wielu artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii, w tym również z Impact Factor.
 • Od października 2020 r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Zdrowia PPUZ.
 • Członek Rady Instytutu Zdrowia w PPUZ.
 • Szkolenia (ostatnie 5 lat):

2021 – Płaskostopie – podejście lokalne i globalne, Kraków

2021 – Skoliozy i wady postawy – osteopatyczne spojrzenie, Kraków

2020 – Metody aktywne w pracy ze studentem. Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich,  Nowy Targ

2019 – Spiral stabilization of the spine method, Praga

2019 – kurs certyfikujący Szkoły Tutorów Akademickich, Nowy Targ

2018 – Staw biodrowy – osteopatyczne strategie terapii, Kraków

2018 – Koncepcja McConnel narzędzia pracy fizjoterapeuty, Opole

2018 – Funkcjonalna terapia trzewi, Opole

2017 – Taping Rehabilitacyjny, Rzeszów

2017 – Wybrane elementy diagnostyki i terapii narządu ruchu wg schematów osteopatii funkcjonalnej, Opole

2017 – Holistyczne podejście do rehabilitacji sportowców. Osteopatia – Terapia manualna – Fizykoterapia, Opole

2017 – Miednica – kluczowy obszar pracy z pacjentem, Kraków

2017 – Spiral Stabilization of the Spine, Praga

2017 – Diagnostyka obrazowa w praktyce fizjoterapeuty, Warszawa

2016 – Spiralna Stabilizacja Kręgosłupa – Skolioza , Praga

2016 – Kurs A+ B spiral Stabilization of the Spine, SPS Method, Praga

2016 – Forum Praktyków  Skoliozy – Gorsety, Warszawa

dr Zamora

dr Paweł Zamora

dyrektor Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych, tutor

Paweł Zamora – doktor ekonomii i starszy wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Katedra Teorii Ekonomii, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych) oraz w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, przewodniczący Komisji Rektorskiej ds. cyfryzacji Uczelni.

Doświadczenie zawodowe
 • Promotor ponad 550 prac licencjackich i magisterskich.
 • Tutor akademicki – z certyfikatem Collegium Wratislaviense.
 • Były kierowniki ZOD Radom
 • Członek wielu komisji na UEK m.in. Senackiej Komisji ds. Dydaktyki w UEK .
 • Członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.
 • Uczestnik licznych konferencji, szkoleń i kongresów o charakterze dydaktycznym i naukowym.
 • Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie popularyzuje łączenie nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak e-learning oraz tutoring.
 • Jest autorem kursów e-learningowych oraz kilkunastu publikacji naukowych z zakresu makroekonomii, integracji gospodarczej oraz roli państwa we współczesnej gospodarce oraz dydaktyki.
 • Otrzymał 10 razy Nagrodę Rektora UEK za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne.
 • Jest odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.
 • Członek ZNP i PTE.
 • Był instruktorem ZHP (Hufiec Kalwaria Zebrzydowska i KCH Bielsko-Biała) w stopniu podharcmistrza.
Obszary zainteresowań
 • Polityka makroekonomiczna i rola państwa w gospodarce.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz polityka społeczna i ekonomiczna.
 • Integracja europejska oraz fundusze strukturalne.
 • Samorząd terytorialny i jego funkcjonowanie.
mężczyzna

dr Marcin Surówka

zastępca dyrektora Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych ds. dydaktycznych, p.o. dyrektora finansowego, koordynator kierunku finanse i rachunkowość
mężczyzna

Paweł Zych

przedstawiciel studentów
mężczyzna

Kacper Gromala

przedstawiciel studentów
Joanna Suchowiak-Horzemski

dr szt. Joanna Suchowiak-Horzemski

starszy wykładowca
Grzegorz Kamieniarczyk

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

wykładowca
mężczyzna

dr Paweł Gąsior

zastępca dyrektora Instytutu Humanistyczno-Społecznego, starszy wykładowca, koordynator kierunku sport
kobieta

dr Agnieszka Janas

starszy wykładowca
Krzysztof Trochimiuk

dr Krzysztof Trochimiuk

adiunkt
mężczyzna

dr Krzysztof Miraj

koordynator kierunku gospodarka przestrzenna, kierownik Zakładu Gospodarki Przestrzennej
mężczyzna

inż. Robert Lipkowski

zastępca kanclerza
Małgorzata Maciaś

mgr Małgorzata Maciaś

mężczyzna

Łucja Łazarska

przedstawiciel studentów
mężczyzna

Maria Fidelus

przedstawiciel studentów
kobieta

mgr Anna Swatkowska

przedstawiciel niebędący nauczycielem akademickim, kierownik Działu Nauczania
kobieta

mgr Bogumiła Kiełtyka

starszy wykładowca
kobieta

dr n. o zdr. Magdalena Nieckula

koordynator kierunku pielęgniarstwo, starszy wykładowca, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego
Piotr Kurzeja

dr Piotr Kurzeja

dyrektor Instytutu Zdrowia, adiunkt
kobieta

dr n. o. zdr. Paulina Jabłońska

zastępca dyrektora Instytutu Medycznego
Tadeusz Ambroży

dr hab. Tadeusz Ambroży, prof. uczelni

przedstawiciel nauczycieli akademickich, profesor uczelni
kobieta

dr hab. Anna Mlekodaj, prof. uczelni

profesor uczelni, kierownik Katedry Językoznawstwa i Badań Regionalnych
Hubert Wolski

dr hab. n. med. Hubert Wolski, prof. uczelni

dyrektor Instytutu Medycznego, profesor uczelni
mężczyzna

inż. Robert Lipkowski

zastępca kanclerza
mężczyzna

o. bp dr Damian Muskus

reprezentant spoza wspólnoty uczelni
mężczyzna

mgr Anna Salamończyk-Mochel

reprezentant spoza wspólnoty uczelni
mężczyzna

mgr Wiesław Wojas

reprezentant spoza wspólnoty uczelni
mężczyzna

lic. Mateusz Stopka-Gadeja

przewodniczący Samorządu Studenckiego