PPUZ z lotu ptaka

HomeUczelniaDla pracownikaZakładowy fundusz świadczeń so...

Uczelnia

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

  • Zarządzenie nr 21/2023.BGD Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 12 maja 2023 r. w/s wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pobierz)
  • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pobierz)
  • Wniosek o udzielenie świadczenia socjalnego (pobierz)
  • Zarządzenie nr 22/2023.BGD Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji socjalnej (pobierz)
  • Wysokość dofinansowania oraz progi dochodów na rok 2023 (pobierz)

Dofinansowanie do wypoczynku tzw. „wczasy pod gruszą”

Wnioski o dofinansowanie do form wypoczynku należy składać najpóźniej w ciągu 30 dni, licząc od ostatniego dnia wypoczynku.

  • Wniosek o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (pobierz)

Pożyczki na cele mieszkaniowe

Podstawą udzielenia pożyczki z Funduszu jest złożenie wniosku przez pracownika oraz – po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku – zawarcie umowy. Zawarcie umowy wymaga poręczenia spłaty pożyczki przez dwóch poręczycieli, będących pracownikami Uczelni. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 3% w skali roku.

Bezzwrotna pomoc finansowa, zapomogi losowe

Zapomoga stanowi bezzwrotną pomoc finansową i może być przyznawana osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu w następujących przypadkach:

a) indywidualnych zdarzeń losowych (długotrwała choroba, śmierć, klęska żywiołowa) powodujących czasowe istotne obniżenie poziomu ich życia,

b) szczególnie trudnej sytuacji życiowej

  • Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej, zapomogi losowej (pobierz)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)