PPUZ z lotu ptaka

HomeUczelniaHistoria uczelni

Uczelnia

Historia uczelni

Historia powstania

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu powstała w 2001 roku jako pierwsza w Polsce tego typu jednostka utworzona na wniosek samorządu województwa. Patronat nad nią objęli Uniwersytet Jagielloński oraz krakowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha. Od momentu swojego powstania, PPWSZ podpisała porozumienia o współpracy z innymi renomowanymi uczelniami, wśród nich: Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Krakowską, Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie i Uniwersytetem Rolniczym. W lipcu 2016 r. powołano do istnienia jednostkę wspólną dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu – Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych. W 2019 roku PPWSZ zmieniła swoją nazwę na: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu.

Poczet rektorów:

  • prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz  (lata 2001-2012);
  • dr hab. Iwon Grys  (lata 2012-2016);
  • dr hab. Stanisław Gulak  (lata 2016-2020);
  • dr hab. Robert Włodarczyk, profesor PPUZ (2020-2021);
  • dr Bianka Godlewska-Dzioboń, p.o. Rektora.

Symbole

Logo uczelni przedstawiające Tatry, orle pióro i ciupagę – symbole wolności – oraz określenie „Podhalańska” w nazwie, świadczą o przywiązaniu do regionu. Tylko tutaj, w sercu Podhala, studenci ze wszystkich stron Polski i Europy mogą, oprócz wiedzy związanej z wymarzonym zawodem, zdobyć rzetelne, ciekawe, a czasem nawet fascynujące informacje na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego. Miłośnicy góralskiego tańca i śpiewu mogą realizować swoje pasje w Uczelnianym Zespole „Młode Podhale”.

Kształcenie

Początkowo, w ofercie edukacyjnej znajdowały się cztery kierunki studiów: filologia polska, fizjoterapia, pielęgniarstwo oraz turystyka i rekreacja. Obecnie jest ich 15. W PPUZ w Nowym Targu można zdobyć wykształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, a także studiach podyplomowych. Dzięki Karcie Erasmus, studenci podhalańskiej Alma Mater mogą zdobywać cenne doświadczenie w innych europejskich uczelniach. Kampus składa się z dwóch budynków, które swoją nazwę wzięły od podhalańskich pasm górskich. Od 2011 roku społeczność akademicka ma do swojej dyspozycji obok obiektu „Gorce”, budynek „Tatry”, w którym znajduje się Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne z przestronną, nowoczesną aulą oraz biblioteką akademicką i licznymi salami wykładowymi. PPUZ w Nowym Targu, w trosce o praktyczne aspekty kształcenia, poszerza zaplecze dydaktyczne, poprzez tworzenie kolejnych specjalistycznych laboratoriów dostosowanych do pojawiających się potrzeb i najwyższych standardów.

Rozwój

W murach podhalańskiej uczelni studenci rozwijają swoje pasje oraz kompetencje, między innymi poprzez udział w kołach naukowych, działających przy poszczególnych kierunkach, czy aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.