Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

 • główny specjalista ds. BHP

  mgr Szymon Kocel
  pok. 304
  wtorek, czwartek godz. 9.00 – 14.00
  bhp@ppuz.edu.pl
  tel.: 18 26 107 41 w. 304

Uczelnia

BHP

mężczyzna


mgr Szymon Kocel

główny specjalista ds. BHP


Wtorek
09:00
16:00
Czwartek
09:00
16:00

Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów w okresie epidemii.

Zasady zachowania się studentów, pracowników oraz gości na ternie Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Masz koronawirusa lub podejrzewasz, że go masz?

Szczepienia

Szczepienia

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej:

“Ostatnia prosta”! Szczepimy się

Materiały do pobrania

Spot z nowym ambasadorem Maciejem Musiałem

Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia oraz zakażenia studenta/pracownika

Instrukcja Ministerstwa Zdrowia:

Zasady zlecania testów w kierunku SARS-CoV-2 dla pacjentów (Ministerstwo Zdrowia)

Instrukcje PPUZ:

Procedura postępowania w przypadku powzięcia informacji o możliwym zakażeniu pracownika

Procedura postępowania w przypadku powzięcia informacji o możliwym zakażeniu studenta

Procedura postępowania w przypadku powzięcia informacji o zakażeniu pracownika 

Procedura postępowania w przypadku powzięcia informacji o zakażeniu studenta

Ogólne informacje dotyczące COVID-19

Instrukcja Ministerstwa Zdrowia:

Obowiązek używania maseczek do zasłaniania ust i nosa

Jak zapobiegać zakażeniu COVID-19

Jeśli zaobserwowałeś u siebie objawy

Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie

Zasady kwarantanny

Zalecenia dla seniorów

Informacja dla obcokrajowców

Informacje PPUZ:

Szczepienia przeciwko COVID-19

Instrukcja BHP przeciwdziałania COVID-19

Przydatne informacje:

Publikacje i rekomendacje dot. COVID-19

KORONAWIRUS – Infografika dot. przeciwdziałania

Jak uniknąć zakażenia SARS-CoV-2 (Centralny Instytut Ochrony Pracy)

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o kwarantannie (Serwis Rzeczypospolitej Polskiej)

Organizacja kształcenia

Ważne dokumenty:

Zarządzenie nr 114/2021 Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 9 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych w roku akademickim 2021/2022

Prezentacja:
Zasady realizacji zajęć stacjonarnych w warunkach reżimu sanitarnego w PPUZ Nowy Targ

Działalność uczelni

 • Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 159/2021 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym w siedzibie Uczelni oraz prowadzenia tych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 157/2021 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa epidemicznego w Uczelni

Zarządzenia nr 173/2020. RW Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie pracy pracowników Uczelni w czasie epidemii Covid-19, w tym pracy zdalnej

Zarządzenie nr 160/2020. RW Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 15 października 2020 r.

Zarządzenie nr 117/2020. RW Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 1 października 2020 r.

Zarządzenie nr 99/2020. RW Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 14 września 2020 r.

Zarządzenie nr 98/2020. RW Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 7 września 2020 r.

Zarządzenie nr 87/2020. RW Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie nr 79/2020. RW Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 15 lipca 2020 r.

Zarządzenie nr 72/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 1 lipca 2020 r.

Zarządzenie nr 71/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 1 lipca 2020 r.

Zarządzenie nr 62/2020. RW Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 44/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 22 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 21/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie powołania sztabu kryzysowego z powodu ogłoszenia epidemii koronawirusa SARS CoV-2

Zarządzenie Nr 20/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie odwołania spotkań, obrad i posiedzeń organów i komisji Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, innych wydarzeń tego typu oraz organizacji pracy zdalnej i dyżurów pracowników Uczelni

 • Zarządzenia Kanclerza

Mobilność

 • Andrzej Sasuła – Kanclerz – przedstawiciel pracodawcy – Przewodniczący;
 • Paweł Gąsior – przedstawiciel pracowników – Zastępca Przewodniczącego;
 • Marta Pawłowska – przedstawiciel pracowników;
 • Urszula Adamczyk – przedstawiciel pracowników;
 • Małgorzata Wesołowska – przedstawiciel pracowników;
 • Michał Jabłoński – przedstawiciel pracowników;
 • Paweł Rodziński – przedstawiciel pracodawcy;
 • Maria Półtorak – przedstawiciel pracodawcy;
 • Szymon Kocel – przedstawiciel pracodawcy;
 • Lekarz profilaktyk – lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami – przedstawiciel pracodawcy.