Nowa WIFISzczepieniaSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE

Turystyka i rekreacja I stopnia

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, 3-letnie (6-semestralne) o profilu praktycznym

Moduły specjalizacyjne wybierane po pierwszym roku studiów:

 • obsługa ruchu turystycznego i zarządzanie w turystyce
 • rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną

 

Zachęcamy do podjęcia studiów na kierunku turystyka i rekreacja w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Dlaczego warto?

Po pierwszedysponujemy kadrą specjalistów w dziedzinie turystyki i rekreacji, która nie tylko posiada tytuły i stopnie naukowe, ale również szereg państwowych uprawnień do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie różnych form rekreacji (uprawnienia trenerskie i instruktorskie) oraz turystyki (uprawnienia przewodnika i pilota wycieczek).

Po drugiekierunek turystyka i rekreacja prowadzony jest od początku powstania Uczelni, a więc od 2001 roku! Posiadamy więc doświadczenie w prowadzeniu kierunku i rzetelny program kształcenia.

Po trzecie, systematycznie rozwijamy bazą sportowo-rekreacyjną. Obecnie zajęcia ruchowe prowadzimy we własnej, dobrze wyposażonej siłowni, nowoczesnym obiekcie sportowym Szkoły Podstawowej na osiedlu Niwa w Nowym Targu oraz Termach Podhalańskich w Bańskiej Niżnej. Zajęcia terenowe realizujemy w stacji narciarskiej w Kluszkowcach, ośrodku sportowym „Sokolica” w Krościenku, ośrodku sportów wodnych w Załężu nad Jeziorem Rożnowskim, schroniska na Turbaczu oraz na Roztoczu.

Po czwarte, realizując szkolenie zawodowe, dajemy możliwość zdobycia w ramach obowiązkowego programu kształcenia (bezpłatnie) dodatkowych uprawnień w zakresie:  

 • instruktora rekreacji ruchowej (narciarstwa zjazdowego, fitness – nowoczesne formy gimnastyki, fitness – ćwiczenia siłowe);
 • pilota wycieczek

 

Podążając za aktualnymi trendami pojawiającymi się na rynku usług rekreacyjnych i turystycznych posiadamy ofertę zajęć praktycznych realizowanych w zakresie:

 • animatora czasu wolnego;
 • sportów wodnych (żeglarstwo, kajakarstwo);
 • plenerowych form (kolarstwo górskie, surwiwal górski);
 • samoobrony, judo;
 • kinezygerontoprofilaktyki (profilaktyki przez ruch dla osób starszych);
 • masażu kosmetycznego i antycelulitowego;
 • turystyki przygodowej, uzdrowiskowej i kulinarnej.

Dla osób chętnych umożliwimy zdobycie uprawnień trenera osobistego.

Możliwości zatrudnienia: absolwent kierunku turystyka i rekreacja przygotowany jest do podjęcia pracy w:

 • organach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli,
 • w wydziałach turystyki, promocji, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, kultury i rozrywki, instytutach resortowych,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • agencjach reklamowych, 
 • redakcjach gazet, radia i TV,
 • biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, gospodarstwach agroturystycznych;
 • ośrodkach i klubach sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji;
 • organizacjach społecznych.

Przygotowany jest również do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych i rekreacyjnych.

Perspektywy rozwoju branży są dobre. Dlaczego? Ponieważ obserwujemy następujące trendy:

 • wzrost świadomości społecznej w zakresie konieczności dbania o zdrowie, sprawność fizyczną i sylwetkę;
 • starzenie się społeczeństwa i wydłużanie się przeciętnej długości życia;

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:

(otwórz stronę)

oraz do odwiedzenia:

Działalność Instytutu - zdjęcia

Galeria zdjęć:

kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek
kurs instruktora rekreacji ruchowej kurs instruktora rekreacji ruchowej
kurs instruktora rekreacji ruchowej kurs instruktora rekreacji ruchowej
kurs instruktora rekreacji ruchowej kurs instruktora rekreacji ruchowej