II DebatakonkursyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Program studiów i plan studiów

FUNKCJONALNOŚĆ i ESTETYKA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Interdyscyplinarne studia podyplomowe stanowią połączenie teorii i praktyki przygotowującej słuchacza w zakresie podstaw projektowania do analizy, oceny estetyki i funkcjonalności otoczenia oraz kreowania koncepcji zmian w przestrzeni publicznej, a zatem do zaistnienia w sposób merytoryczny w krajobrazie Podhala, Orawy, Spisza, Pienin i innych regionów. Słuchacze oferowanych studiów będą mieli okazję uzyskać wiedzę związaną z potrzebą kultywowania tradycji i dziedzictwem kulturowym. Równocześnie studia mogą spełniać funkcję forum wymiany doświadczeń i współpracy między osobami i instytucjami skupionymi wokół szeroko pojętej przestrzeni publicznej, jak i regionalizmu.

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia:
- pracownicy podmiotów związanych z organizacją, zarządzaniem, kreowaniem wytycznych projektowych, oraz przedstawiciele instytucji kulturalnych, czy pracownicy administracji państwowej i samorządów lokalnych w tym wydziałów gospodarki przestrzennej i architektury krajobrazu,
- absolwenci kierunku architektura, gospodarka przestrzenna itp. chcący poszerzyć wiedzę o zagadnienia i terminologię specjalistyczną z zakresu problematyki funkcjonalności przestrzeni publicznej, czy informacji (komunikacji) wizualnej w tym w zakresie oznakowania dróg i komunikacji i placówek pożytku publicznego oraz reklamy,
- pracownicy, właściciele i menadżerowie biur, obiektów wypoczynkowych itp.
- nauczyciele prowadzący zajęcia z edukacji regionalnej oraz redaktorzy piszący o przestrzeni publicznej lub kulturze regionu
projektanci informacji wizualnej w przestrzeni publicznej, (w tym specjalizujący się w oznakowaniu dróg, w znakach turystycznych, w systemach informacji miejskiej, tj. oznakowania nazw ulic, numerów budynków, placówek użyteczności publicznej itp.).

130 godzin wykładów dla wszystkich słuchaczy i 185 godzin ćwiczeń praktycznych w grupach poprowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy PPWSZ w Nowym Targu. Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym w PPWSZ przy ulicy Kokoszków 71 w Nowym Targu. W semestrze I planowanych jest 8 zjazdów, a w semestrze II 6 zjazdów. Przyjęcie na studia nastąpi po terminowym spełnieniu warunków rekrutacji podanych na stronie Uczelni i uzyskaniu pisemnej decyzji Rektora.

Plan studiów podyplomowych: pobierz


Kontakt e-mail: dn@ppwsz.edu.pl i fiepp@ppwsz.edu.pl