konkursyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Sukces Uczelni!

 

Minister Przemysław Czarnek zatwierdził listę uczelni zakwalifikowanych do realizacji II edycji projektu pn. „Narodowa Reprezentacja Akademicka” na rok 2021. Projekt umożliwia równoległe realizowanie kariery sportowej i nauki akademickiej. Do II edycji projektu zakwalifikowano 38 uczelni, w tym nasza Alma Mater.

Tylko 38 uczelni zostało zakwalifikowanych do realizacji II edycji projektu pn. „Narodowa Reprezentacja Akademicka” na rok 2021. Wśród nich znalazło się 31 uczelni publicznych oraz 7 uczelni niepublicznych.

W styczniu 2021 r. zostaną zawarte umowy między Ministrem Edukacji i Nauki a zakwalifikowanymi do projektu uczelniami na wykonanie zleconego zadania. Wszelkie pytania związane z projektem „Narodowa Reprezentacja Akademicka” prosimy kierować na adres: NarodowaReprezentacjaAkademicka@mnisw.gov.pl.

Kariera sportowa i nauka akademicka

Projekt „Narodowa Reprezentacja Akademicka” wspiera proces kształcenia studentów-sportowców. W ramach projektu przekazywane jest dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla studentów-sportowców realizujących karierę sportową. Program zajęć dydaktycznych realizowany będzie w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.


Warunki udziału

W programie biorą udział uczelnie publiczne i niepubliczne posiadające co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych, na których studiują zawodnicy szkolenia olimpijskiego, medaliści igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata seniorów i mistrzostw Europy seniorów, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz studenci-sportowcy z niepełnosprawnościami, w tym osoby niedosłyszące i studenci sportowcy posiadający klasy sportowe – mistrzowską międzynarodową (MM) i mistrzowską (M).

Wykaz uczelni zakwalifikowanych do realizacji II edycji projektu pn. „Narodowa Reprezentacja Akademicka” na rok 2021

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej