studiuj na podhaluankieta 2021Architektura wnętrzJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Studiuj turystykę i rekreację!

Turystyka i rekreacja – studia I stopnia  licencjackie, trzyletnie (6 semestrów) o profilu praktycznym

Od roku akademickiego 2021/22, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, wdrażamy nowy program studiów, ukierunkowany na kształcenie specjalistów z zakresu zarządzania w turystyce i rekreacji, który uwzględnia w treściach kształcenia najnowsze rozwiązania dotyczące zarządzania w sektorze hotelarsko-gastronomicznym (HoReCa) oraz regionach turystycznych, a także postępującą cyfryzację branży turystycznej. Daje również pełne kwalifikacje do prowadzenia własnego biznesu (w tym e-biznesu) turystycznego.

Nasi absolwenci są przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz pracy na różnych stanowiskach – włącznie z kadrą zarządzającą – m.in. w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i innych obiektach branży HoReCa, biurach podróży, w centrach wellness&spa, organach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, instytucjach kultury i branży rozrywkowej, parkach narodowych i krajobrazowych, agencjach reklamowych, redakcjach gazet, radia i telewizji, organizacjach społecznych.

8 argumentów, dlaczego warto studiować właśnie u nas

1. Postaw na doświadczenie!

Kierunek turystyka i rekreacja prowadzony jest od początku istnienia Uczelni, czyli od 2001 roku, w związku z tym posiadamy doświadczenie w prowadzeniu kierunku w oparciu o rzetelny, okresowo aktualizowany program kształcenia.

2. Poznawaj turystykę ze specjalistami!

Dysponujemy kadrą specjalistów w dziedzinie turystyki i rekreacji. Nasi wykładowcy posiadają tytuły i stopnie naukowe, a także szereg państwowych uprawnień do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie różnych form turystyki (uprawnienia przewodnika górskiego i pilota wycieczek) oraz rekreacji (uprawnienia trenerskie i instruktorskie).

3. Zwiedzaj Podhale!

Systematycznie rozwijamy własną bazą sportowo-rekreacyjną, ponadto dużą część zajęć (ćwiczenia terenowe), realizujemy na Podhalu - regionie obfitującym w atrakcje i obiekty turystyczne.

4. Połącz naukę z podróżowaniem!

W czasie studiów odwiedzamy szereg topowych miejscowości i regionów Polski. Zajęcia typu study tour odbywają się w atrakcyjnym obszarze pogranicza polsko-słowackiego, a szkolenie pilota wycieczek realizowane jest w wybranym kraju UE.

5.Szlifuj kondycję!

Zajęcia ruchowe prowadzimy we własnej, dobrze wyposażonej siłowni, nowoczesnym obiekcie sportowym Szkoły Podstawowej na osiedlu Niwa w Nowym Targu oraz Termach Podhalańskich w Bańskiej Niżnej. Zajęcia plenerowe realizujemy m.in. w stacji narciarskiej w Kluszkowcach, schronisku na Turbaczu czy Nadleśnictwie Nowy Targ.

6. Zdobywaj dodatkowe uprawnienia!

Realizując szkolenie zawodowe, dajemy możliwość bezpłatnego zdobycia dodatkowych uprawnień instruktorskich w zakresie narciarstwa zjazdowego, fitness, ćwiczeń siłowych, nordic walking. Nasi studenci mają także możliwość zdobycia legitymacji pilota wycieczek międzynarodowych, co ułatwia zatrudnienie przez biura podróży, a także certyfikat animatora czasu wolnego.

7. Praktykuj u najlepszych!

Uczymy się od najlepszych. Praktyki zawodowe realizowane są w renomowanych obiektach turystycznych Podhala, z którymi współpracujemy od wielu lat. Nasza Uczelnia posiada także porozumienia z górskimi parkami narodowymi otaczającymi nasz region, dotyczące m.in. możliwości realizacji praktyk zawodowych na ich terenie.

8. Zmieniamy się dla Was!

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent ma możliwość kontynuowania edukacji na studiach II stopnia, realizowanych w PPUZ lub dowolnej uczelni z kierunkiem turystycznym.

Kierunek turystyka i rekreacja – studia II stopnia magisterskie, 2-letnie, o profilu praktycznym

Gospodarka cyfrowa i zrównoważony rozwój w turystyce i rekreacji

Od roku akademickiego 2021/22, mając na uwadze wyzwania stojące przed turystyką XXI wieku oraz oczekiwania rynku pracy, studia magisterskie będą odbywać się według nowego programu. Uwzględnia on zarówno trendy panujące w światowej turystyce w ostatnich dekadach, tj. szybki wzrost zainteresowania turystyką kreowaną według modelu 3E (entertainment, excitement, education) i turystyką kulturową, jak również globalny zwrot ku bardziej ekologicznemu modelowi gospodarki.

8 argumentów, dlaczego warto studiować właśnie u nas

1. Stawiamy na doświadczenie!

Kierunek turystyka i rekreacja prowadzony jest od początku istnienia Uczelni (2001), a studia II stopnia realizowane są od roku akademickiego 2015/16, dzięki czemu posiadamy doświadczenie w prowadzeniu kierunku w oparciu o rzetelny, okresowo aktualizowany program kształcenia.

 2. Dbamy o wysoki poziom kadry!

Dysponujemy szeroką i zróżnicowaną kadrą wykładowców, specjalizujących się w dziedzinie turystyki i rekreacji, ale także w naukach przyrodniczych i humanistycznych. Nasi wykładowcy posiadają tytuły i stopnie naukowe, a także szereg państwowych uprawnień do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie różnych form turystyki oraz rekreacji, a także doświadczenie współpracy z obszarami chronionymi i pracy w samorządzie. 

3. Działamy tam, gdzie nas potrzebują!

Uczelnia zlokalizowana jest na Podhalu, w małopolskiej części Karpat, gdzie obszary o dobrze rozwiniętych funkcjach turystycznych sąsiadują z regionami zmagającymi się z różnorodnymi problemami rozwoju turystyki. Poszczególne regiony reprezentują różne typy krajobrazu i różnorodny potencjał, a ich mozaika stanowi doskonały poligon do badań nad właściwymi kierunkami ich turystycznego rozwoju.

 4. Jesteśmy na bieżąco!

Posiadamy nowoczesne, własne zaplecze umożliwiające kształcenie w zakresie zastosowań systemów informatycznych w turystyce. Wiele zajęć praktycznych prowadzonych jest w pracowni komputerowej, w której studenci mają możliwość zapoznania się z systemami dla branży turystycznej i rekreacyjnej jak np. SART, MERLINX, BEDBOOKING, KWHOTEL, VERSUM i inne.

5.Sieciujemy partnerów i współpracowników!

Znaczna część zajęć odbywa się w terenie, w atrakcyjnych obszarach Beskidów, Pienin i Tatr, w tym w czterech sąsiadujących z Podhalem parkach narodowych, z którymi Uczelnia posiada porozumienia o współpracy w zakresie dydaktyki i badań. Uczelnia włączyła się również w ideę utworzenia w regionie transgranicznego geoparku „Pieniny”.

6. Dbamy o renomę i prestiż!

Uczymy się od najlepszych. Praktyki zawodowe realizowane są w renomowanych obiektach, jednostkach administracyjnych i organizacjach turystycznych Podhala i Małopolski, z którymi współpracujemy od wielu lat. 

7. Jesteśmy otwarci!

Dane z ostatnich lat wskazują, że ponad 80% absolwentów studiów I stopnia turystyki i rekreacji decyduje się na kontynuowanie nauki na naszych studiach magisterskich. Obserwujemy także rosnące zainteresowanie naszą Uczelnią absolwentów, którzy studia I stopnia ukończyli w innych ośrodkach akademickich.

8. Zmieniamy się na lepsze!

Obecny, nowy program studiów nie tylko uwzględnia w treściach kształcenia najnowsze trendy w turystyce, ale również pozwala na zaznajomienie z funkcjonowaniem podmiotów aktywizujących turystykę, w tym obszarów chronionych i jednostek samorządu terytorialnego. Kładzie nacisk na innowacyjność oraz różnorodność modnych obecnie form turystyki (kulturowej, przygodowej, eventowej, medycznej, ekoturystyki, itp.). Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, rozwija umiejętności w zakresie kreowania turystyki dla seniorów, dzieci i młodzieży.

Więcej informacji
Poznaj opinie studentów
Sprawdź wydarzenie na Facebooku
Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki
Materiał filmowy
Materiał filmowy