benefisinauguracjajajuzatyJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Studiuj ratownictwo medyczne!

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu zapewniają wysoki poziom kształcenia, dzięki współpracy z kadrą naukową reprezentującą różne zawody medyczne. W procesie dydaktycznym aktywnie uczestniczą praktycy – lekarze, ratownicy medyczni i pielęgniarki z wysokimi kwalifikacjami naukowymi oraz doświadczeniem związanym z ratownictwem medycznym. Absolwenci posiadają gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu nauk medycznych, a także umiejętności udzielania kwalifikowanej pomocy chorym w stanach zagrożenia życia.

Wśród najmocniejszych stron kierunku należy wymienić kadrę dydaktyczną, która posiada nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również ogromne doświadczenie praktyczne w realizacji zadań ratownika medycznego. Studenci mają możliwość realizowania zajęć w zespole terapeutycznym, w skład którego wchodzą pielęgniarki, ratownicy medyczny, fizjoterapeuci oraz dietetycy.

Kształcenie przyszłych ratowników medycznych przebiega w naturalnych warunkach przyszłej pracy zawodowej. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne prowadzone są metodą symulacji medycznej z wykorzystaniem realnego sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Wybrane przedmioty ujęte w programie kształcenia

  • Nauki podstawowe: anatomia, fizjologia z elementami fizjologii klinicznej, biologia i mikrobiologia, biofizyka, biochemia z elementami chemii, farmakologia z toksykologią, informatyka i biostatystyka, patologia.
  • Nauki behawioralne i społeczne: socjologia medycyny, psychologia, dydaktyka medyczna, etyka zawodowa ratownika medycznego, prawo medyczne, zdrowie publiczne, ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia, badania naukowe w ratownictwie medycznym, język obcy, zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego.
  • Nauki kliniczne: pediatria, choroby wewnętrzne z elementami onkologii, neurologia, psychiatria, choroby zakaźne, kardiologia, medycyna katastrof, farmakologia i toksykologia kliniczna, podstawowe zabiegi medyczne, techniki zabiegów medycznych, medycyna ratunkowa, medyczne czynności ratunkowe, procedury ratunkowe przedszpitalne, procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne, ginekologia i położnictwo, chirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, intensywna terapia, neurochirurgia, okulistyka, laryngologia, urologia, medycyna sądowa, choroby tropikalne, medycyna taktyczna.

Absolwent kierunku  jest przygotowany do wykonywania zawodu ratownika medycznego polegającego na realizacji zadań zawodowych, w szczególności na:

  • udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych udzielanych samodzielnie lub na zlecenie lekarza;
  • zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;  udzielaniu wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
  • edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
  • nauczanie zawodu ratownika medycznego oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych;
  • organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych;
  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie ratownictwa medycznego; kierowanie i zarządzanie: ratownikami medycznymi, dyspozytorami medycznymi; zatrudnienie lub pełnienie służby na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego.

 

Perspektywy zawodowe ratownika medycznego

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego wymaga stałego doskonalenia umiejętności i aktualizacji wiedzy, dlatego absolwent może podjąć studia II stopnia (na wybranych kierunkach), a także zdobywać kolejne kwalifikacje zawodowe, m.in. poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia.

Materiał filmowy

Materiał filmowy

Koło Naukowe „RATOWNIK"