studiuj na podhaluankieta 2021Architektura wnętrzJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Studiuj informatykę ekonomiczną!

Nowy kierunek studiów inżynierskich I stopnia o profilu praktycznym – informatyka ekonomiczna* został utworzony z myślą o absolwentach szkół średnich, którzy są zainteresowani zdobyciem atrakcyjnej pracy w sektorze technik informacyjno – ekonomicznych i komunikacyjnychZajęcia realizowane w kilkuosobowych grupach pozwolą studentom w komfortowych warunkach zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania oprogramowania graficznego, efektywnych algorytmów programowania oraz zarządzania systemami informatycznymi.

Studia będą prowadzone w jednostce wspólnej Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zatem absolwent kierunku otrzyma dwa dyplomy, wydawane osobno przez każdą z partnerskich uczelni.

Cele kształcenia

Celem kształcenia na kierunku informatyka ekonomiczna jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu współczesnych technologii ICT oraz przygotowanie ich do wykorzystywania narzędzi informatycznych i internetu oraz technik komputerowych w gospodarce, a w szczególności w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z biznesem. W toku studiów studenci rozwijają kompetencje społeczne, umiejętności pracy grupowej oraz przedsiębiorczości. Studia inżynierskie przygotowują do prowadzenia własnej firmy informatycznej.

Program studiów I stopnia umożliwia zdobycie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie standardu B2 i językami specjalistycznym z zakresu informatyki oraz ekonomii i finansów. Zdobyte umiejętności pozwolą absolwentom na znalezienie zatrudnienia na stanowiskach projektantów, programistów, analityków, administratorów systemów informatycznych, konsultantów i menedżerów zarządzających przedsięwzięciami informatycznymi w każdym rodzaju instytucji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku informatyka ekonomiczna posiada wiedzę z zakresu podstaw informatyki, algorytmiki, struktur danych, języków programowania, baz danych, sieci komputerowych, technologii internetowych, inżynierii oprogramowania, systemów informacyjnych oraz bezpieczeństwa danych i systemów. Zdobyte kompetencje pozwolą mu podjąć pracę w zespołach programistycznych. Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu ekonomii, elektroniki, techniki cyfrowej, technologii multimedialnych i grafiki komputerowej. Jest również przygotowany do realizowania i testowania prostych projektów ekonomicznych, przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych. Absolwent zna podstawowe zasady tworzenia planów biznesu, zarządzania e-biznesem, posiada również wiedzę na temat współczesnych modeli gospodarczych, a także podstaw etycznych oraz prawnych właściwego wykorzystania technologii ICT.

*Uwaga: kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740, e-mail: dn@ppuz.edu.pl.

Zasady rekrutacji na studia