benefisinauguracjajajuzatyJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Studiuj finanse i rachunkowość!

Studia na kierunku finanse i rachunkowość przygotowują naszych studentów do podjęcia pracy m.in. w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, bankach, zakładach ubezpieczeń i biurach maklerskich. Praktyczny profil programu kształcenia pozwala na zdobycie gruntowej wiedzy z zakresu ekonomii oraz rozwijanie kompetencji miękkich, tj. między innymi umiejętności pracy w zespole, krytycznego myślenia oraz analizy case study.

Absolwenci kierunku potrafią połączyć teorię z praktyką, dzięki czemu potrafią sprawnie rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarcze w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej, zgodnie z zasadą „twórz lokalnie, myśl globalnie”.

Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych

Studenci finansów i rachunkowości w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych (PONE) są jednocześnie żakami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studenci PONE posiadają te same prawa, co studenci UEK i PPUZ, m.in. w zakresie korzystania z czytelni, biblioteki, obiektów sportowych, wyjazdów zagranicznych, uczestnictwa w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowych. Absolwenci kierunku otrzymują dyplom ukończenia dwóch uczelni: UEK i PPUZ.

Zostań specjalistą w swojej dziedzinie – studiuj finanse i rachunkowość!

Ważnym atutem proponowanego kierunku studiów jest 960-godzinny, bardzo bogaty program praktyk zawodowych przybliżających studentowi pracę w rzeczywistej firmie, z możliwością zwiększenia liczby godzin tych praktyk.

Program studiów odpowiada na potrzeby rynku w zakresie:

  • obsługi finansowej przedsiębiorstw i instytucji publicznych, przygotowania analiz ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, bankach, zakładach ubezpieczeń i biurach maklerskich, działalności międzynarodowej;
  • poszukiwania źródeł kapitału, zarządzania kapitałem oraz doradztwa inwestycyjnego;
  • obsługi księgowej i audytorskiej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, start-upy, drobna przedsiębiorczość, doradztwa  podatkowego, obsługi podatkowej firm i ludności;
  • analiz finansowych w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach skarbowych czy instytucjach finansowych.

 Ukończenie studiów na kierunku finanse i rachunkowość przygotowuje  do:

  • podjęcia studiów drugiego stopnia,
  • starania się o uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego,
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz innych uprawnień zawodowych i naukowych z zakresu finansów, podatków i rachunkowości,
  • ułatwia starania się o uzyskanie m.in. uprawnień doradcy inwestycyjnego.

Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość podejmują pracę  w biurach podatkowych i rachunkowych, prowadzą rozliczenia finansowe w firmach własnych, rodzinnych, jednostkach samorządu terytorialnego i innych instytucjach publicznych, instytucjach finansowych oraz organizacjach „non profit”. Są również przygotowani do prowadzenia własnego biznesu oraz pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach w warunkach wysokiej konkurencji na rynku, zmienności uwarunkowań makro- i mikrootoczenia oraz dynamicznej modyfikacji potrzeb rynku.

Materiał filmowy

Koło Naukowe "Ekonomii i Rachunkowości"

Galeria zdjęć: