rekrutacja_ppuz_finanseankieta 2021studiuj na podhaluArchitektura wnętrzJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Studiuj filologię angielską!

Ukończenie studiów na kierunku filologia angielska otwiera drzwi do kariery na całym świecie. Znajomość języka na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy umożliwia absolwentom podjęcie pracy nie tylko w zawodzie nauczyciela lub tłumacza, ale również w placówkach sektora usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego oraz kultury tego obszaru językowego.

Dla studentów filologii angielskiej przygotowano do wyboru dwa moduły kształcenia: nauczycielski tłumaczeniowy. Dyplom licencjata uprawnia absolwentów specjalizacji nauczycielskiej do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, a po ukończeniu studiów II stopnia – do nauczania we wszystkich typach szkół i placówek. Absolwenci, którzy wybrali moduł tłumaczeniowy, mogą ubiegać się o pracę w charakterze tłumacza m.in. w urzędach administracji publicznej, biurach tłumaczeń oraz innych placówkach sektora usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego oraz kultury tego obszaru językowego.

Studenci filologii angielskiej w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu zdobywają wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów tego obszaru językowego oraz nabywają kompetencje interdyscyplinarne pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent kierunku potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także pracować w zespole.

Studenci, którzy wybrali moduł kształcenia nauczycielskiego są przygotowywani do podejmowania  samodzielnych, odpowiedzialnych i otwartych na potrzeby uczniów działań. Podczas wykładów i licznych warsztatów studenci poznają teorię i praktykę nauczania języka angielskiego, zdobywają wiedzę ogólnopsychologiczną i pedagogiczną. Dyplom licencjata uprawnia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, a uzupełniony o dyplom magistra będzie uprawniał do nauczania języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych.

Absolwenci modułu translatorskiego są przygotowywani do pracy translatorycznej w różnych dziedzinach zawodowych, z rozmaitymi typami tekstów użytkowych i literackich. Nabyte umiejętności przekładu pozwalają na rzetelne dokonywanie tłumaczeń – zarówno pisemnych, jak i ustnych – w biznesie, prawie, medycynie oraz technice. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w biurach tłumaczeń, urzędach administracji publicznej, przedsiębiorstwach, instytucjach kultury oraz innych placówkach sektora usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury anglojęzycznego obszaru językowego.

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować swoją edukację w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na studiach II stopnia. 

Wybrane przedmioty dla wszystkich modułów:

Praktyczna nauka języka angielskiego

 • Kultura brytyjska
 • Historia Wielkiej Brytanii
 • Kultura USA
 • Historia USA
 • Komunikacja interpersonalna
 • Literatura brytyjska
 • Literatura USA
 • Wybrane przedmioty modulu nauczycielskiego:
 • Dydaktyka nauczania języka angielskiego
 • Psychologia ogólna
 • Pedagogika ogólna
 • Emisja głosu

Wybrane przedmioty modułu translatorskiego

 • Językowe podstawy edytorstwa
 • Przekładoznawstwo w medycynie i technice
 • Przekład audiowizualny
 • Gramatyka kontrastywna

 

Materiał filmowy

Materiał filmowy

Studenckie Koło Naukowego Języka Angielskiego

Fanpage kierunku na Facebooku