benefisinauguracjajajuzatyJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Studiuj bezpieczeństwo narodowe!

Jedną z wielu zalet programu studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu jest jego interdyscyplinarność. W programie nauczania znalazły się m.in. szkolenia z zakresu strzelectwa i technik interwencyjnych, a także specjalistyczne przedmioty, m.in. kryminologia, techniki i taktyki interwencji, wybrane czynności operacyjno-rozpoznawcze, siła fizyczna jako środek przymusu bezpośredniego, self-defense system czy bezpieczeństwo cybernetyczne. Studenci  poznają podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zaś dzięki zajęciom łączącym w sobie nauki społeczne, prawne i humanistyczne, uzyskują wszechstronną wiedzę pozwalającą na rozpoznanie, opisanie i zapobieganie zagrożeniom zarówno tym o charakterze wojskowym, jak i cywilnym.

Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe zna procedury zachowania, postępowania i działania osób oraz instytucji w sytuacjach zagrożenia, posiada wiedzę w jaki sposób środowisko międzynarodowe wpływa na funkcjonowanie państwa, a także jakie są wymogi pracy zespołowej na rzecz dobra społecznego i interesu narodowego.

Studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu mają do wyboru dwa moduły kształcenia: zarządzanie kryzysowe oraz policja w systemie bezpieczeństwa publicznego.

Studia przygotowują studentów do podjęcia pracy w służbach mundurowych i administracji publicznej, w zespołach reagowania kryzysowego, międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych, a także instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.

Studiuj bezpieczeństwo narodowe w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu!

Materiały filmowe
Film 1
Film 2