Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Dział Nauczania 
18 26 10 702
18 26 10 712
18 26 10 740
dn@ppuz.edu.pl

Uczelnia

Kredyty studenckie

Informacje o kredytach studenckich w roku akademickim 2022/2023:

Od stycznia 2019 r. oraz grudnia 2021 r. obowiązują nowe zasady ubiegania się o kredyty studenckie. Nowe Rozporządzenie wydane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego upraszcza procedury, skraca czas oczekiwania na decyzję i pozwala ubiegać się o kredyt przez cały rok. Więcej informacji – zobacz.

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468) Minister Edukacji i Nauki ustalił, że wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2022/2023 wynosi 3.000 zł.

Zaświadczenie o odbywaniu studiów dla osób ubiegających się o kredyt studencki  można odebrać w Dziale Nauczania (pok. 223 a), tel. 18 26 10 702.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2468).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. z 2019 r. poz. 787).

Zarządzenie nr 81/2019 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad sporządzania list rankingowych najlepszych absolwentów Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Szczegółowe informacje o kredytach i pożyczkach studenckich – tutaj.