Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

  • Kontakt

    tel. (18) 26-10-702

    dn@ppuz.edu.pl

Historia AZS

Klub Uczelniany AZS PPUZ w Nowym Targu powstał w 2016 roku z inicjatywy ówczesnego Rektora ks. dr hab. Stanisława Gulaka oraz osób związanych z Zakładem Wychowania Fizycznego i Sportu. Decyzją Władz Uczelni wszystkie kluby działające na terenie PPWSZ, a było ich kilka (m.in. KU KUSZ, KU RECREO), zostały rozwiązane i stworzono jedną organizację. W ciągu kilkuletniej działalności studenci z powodzeniem reprezentowali Uczelnię na imprezach akademickich każdego szczebla. Zawodnicy zdobywali indywidualne i drużynowe tytuły Akademickich Mistrzów Polski w unihokeju, kolarstwie, snowboardzie i narciarstwie alpejskim.

Działalność AZS

Obecnie KU AZS PPUZ jest jednostką podlegającą pod Organizację Środowiskową AZS Kraków. KU AZS PPUZ zrzesza kilkudziesięciu studentów z wszystkich kierunków studiów podhalańskiej Uczelni. W ramach działalności klubu funkcjonują sekcje m.in. zespołowych gier sportowych, salsy, wspinaczki, sportów walki, sportów siłowych i sportów zimowych. Lista sekcji jest otwarta, czekamy na propozycje studentów, a w przypadku zgłoszenia wystarczającej liczby członków, powołamy nową sekcję. Klub był organizatorem lub współorganizatorem dużych imprez studenckich i sportowych (Juwenalia, Biegi o Puchar Rektora, Zimowe Zawody o Puchar Rektora, Akademicki Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym). Studenci zrzeszeni w Klubie pełnią funkcję wolontariuszy i sędziów na zawodach sportowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne (miasto, powiat, firmy komercyjne).

Trzecia edycja Akademickiego Pucharu Polski w Kolarstwie Szosowym – 20 maja 2023 r. – szczegóły www i FB.

Zarząd KU AZS PPUZ w Nowym Targu (od 28 lutego 2023)

  • mgr Robert Maurer – prezes
  • dr Paweł Gąsior – wiceprezes
  • mgr Tytus Iwański – sekretarz
  • mgr Szymon Opioła
  • Damian Walkosz-Kleta

Kontakt

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
budynek “Tatry” p. 134
e-mail: azs@ppuz.edu.pl

AZS – członkostwo, legitymacje nowe zasady w roku akademickim 2022/2023

Sekcje KU AZS PPUZ

Stan na dzień 28.02.2023 r.                         

Lp.

Nazwa sekcjiDyscyplinyOsoba odpowiedzialna/Kierownik
1.

Sekcja sportów siłowych

mgr Robert Maurer

2.

Sekcja zespołowych gier sportowych

Unihokej

Piłka nożna

Piłka siatkowa

Koszykówka

Artur Klimas

3.

Sekcja sportów walki

Kickboxing

Judo i Juitsu

dr Paweł Gąsior

4.

Sekcja salsy

Bachatta

Kizomba

Salsa on 1

mgr Robert Maurer

5.

Sekcja sportów zimowych

Narciarstwo alpejskie

Narciarstwo biegowe

Snowboard

mgr Szymon Opioła

6.Sekcja wspinaczki

Damian Walkosz-Kleta