Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Dział Nauczania

(18) 26-10-702
(18) 26-10-712
(18) 26-10-740

dn@ppuz.edu.pl

Uczelnia

Wzory podań

Podanie do Departamentu Finansowego o zwrot nadpłaty (pdfword);

Podanie do Departamentu Finansowego o wystawienie faktury (pdfword);

Podanie do Dyrektora o przedłużenie sesji (pdfword);

Podanie do Dyrektora o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego (pdfword);

Podanie do Dyrektora o przywrócenie terminu podstawowego z egzaminu (pdfword);

Podanie do Dyrektora o przyznanie indywidualnej organizacji studiów (pdfword);

Podanie do Dyrektora wzór ogólny (pdfword);

Podanie do Działu Nauczania o przesłanie dyplomu pocztą (pdfword);

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (pdf,word)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (pdf,word)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (pdfword);

Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o powtarzanie semestru (pdfword);

Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (pdfword);

Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o przyznanie indywidualnego programu studiów (pdfword);

Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o uchylenie decyzji o skreśleniu (pdfword);

Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o udzielenie urlopu (pdfword);

Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o wpis warunkowy (pdf, word);

Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o wznowienie studiów (pdfword);

Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o zmianę Uczelni/kierunku/formy studiów (pdfword);

Wniosek do Działu Nauczania o wpisanie osiągnięć do suplementu (pdfword);

Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o przedłużenie terminu odbycia szkolenia BHP (pdfword);

Formularz aktualizacji danych osobowych studenta (pdfword);

Komunikat dotyczący odpłatności za kartę wjazdu na teren Kampusu;

Regulamin wjazdu i parkowania pojazdów samochodowych na terenie Kampusu;

Wniosek – karta wjazdu;