Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

HomeStudentErasmus +Praktyki Erasmus

Uczelnia

Praktyki Erasmus

Program Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) oprócz wyjazdu na część studiów do zagranicznej uczelni, daje studentom możliwość wyjazdu na zagraniczną praktykę zawodową.

Zasady 

Profil praktyk

Stypendium programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) umożliwia odbycie zagranicznych praktyk bezpośrednio związanych z kierunkiem studiów zgodnych z przedmiotami przygotowującymi do wykonywania określonego zawodu.

Nie może być to wyjazd naukowo-badawczy ani dydaktyczny (związany z uczestnictwem w zajęciach). Praktyka może stanowić część programu studiów (praktyka obowiązkowa) albo dawać możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

Student odbywa praktykę w pełnym wymiarze godzin. Językiem roboczym praktyk nie może być język polski.

Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

  •  są zarejestrowani jako studenci PPUZ;
  • nie przebywają w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim lub zdrowotnym;
  • ubiegają się o praktykę, której tematyka jest zgodna z kierunkiem studiów.

Gdzie można wyjechać?

Instytucje zapewniające praktyki muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (28 krajów UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja i była Republika Macedonii).

Na jak długo?

Praktyki mogą trwać od dwóch do trzech miesięcy okresie od 1 czerwca 2022 do 15 września 2022.

Ile wynosi stypendium?

Wysokość stawek za 1 miesiąc w zależności od kraju wyjazdu:

Grupa I – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy – 600 EUR

Grupa II – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja – 550 EUR

Grupa III – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry – 450 EUR

Stypendium programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA 1-HE) nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów ponosi student.

Studenci niepełnosprawni oraz studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (posiadający prawo do otrzymywania tzw. dodatku socjalnego w wysokości 853 PLN za miesiąc) otrzymują dofinansowanie z budżetu programu PO WER.

Jak znaleźć odpowiednią ofertę?

Studenci samodzielnie poszukują przedsiębiorstwa, w którym chcieliby odbyć praktyki. W tym celu wysyłają do wybranej instytucji list intencyjny oraz informacje o praktyce. Instytucja przyjmująca List Intencyjny musi go podpisać i przesłać faksem, mailem (skan) lub pocztą na adres PPUZ.

Przydatne linki:

Poniżej znajdą Państwo strony/wyszukiwarki praktykodawców oraz konkretne oferty praktyk:

Dla studentów architektury:

Dla studentów turystki i rekreacji:


Dla studentów architektury, fizjoterapii, pielęgniarstwa, turystyki i rekreacji:

Szukając firmy, należy pamiętać, że NIE MOŻE to być:

  • instytucja europejska oraz organizacja zarządzająca programami wspólnotowymi;
  • przedstawicielstwo kraju wysyłającego (Polski), takie jak ambasada, konsulat, instytut kultury.

Praktyki Erasmus

Relacje