Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Dział Nauczania
telefon:
(18) 26-10-702
(18) 26-10-712
(18) 26-10-740
dn@ppuz.edu.pl

HomeStudentDyplom ukończenia studiów

Uczelnia

Dyplom ukończenia studiów

Wzory dyplomów ukończenia studiów, wzory odpisów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu 

Uchwała nr 37/2021 Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 43/2019 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów

Uchwała nr 43/2019 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów

Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia studiów wspólnych pierwszego stopnia

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich

Opis dokumentu publicznego

1)  data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego – 30.09.2019 r.

w przypadku wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia – 29.06.2021 r.

2)  data rozpoczęcia wydawania dokumentu – 01.10.2019 r.

w przypadku dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia – po 30.06.2022 r.

3)  okres ważności dokumentu – bezterminowo

4)  data zakończenia wydawania dokumentu danego wzoru

Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego

Specyfikacja techniczna dyplomu ukończenia studiów