Dodatkowa rekrutacjaRatownictwo dodatkowy nabórZdalne nauczaniecovidrachunkowość i analitykaankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE

Spotkanie Rektora z Burmistrzem

Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, dr hab. Robert Włodarczyk, profesor uczelni, spotkał się z Burmistrzem Nowego Targu Grzegorzem Watychą. Rektorowi towarzyszyli kanclerz Andrzej Sasuła, profesor Stanisław Hodorowicz, pierwszy rektor Podhalanki oraz dr Maciej Hodorowicz, pełnomocnik Rektora ds. kontaktów. Rozmowy dotyczyły przyszłości i kierunków rozwoju Uczelni  oraz wzajemnych relacji.

Podczas spotkania podkreślono otwarcie się Uczelni na region. Zaakcentowano, że to Uczelnia Podhalańska winna stać centrum myśli o regionie i o jego tradycji.  Zwrócono uwagę na wartość Podhalanki, jako miejsca kształtowania się myśli intelektualnej i naukowej całego Podhala oraz miejsca pielęgnowania kultury tego regionu.  

Jednym z ważniejszych tematów była rewitalizacja „Starego Szpitala”. Rektor poinformował Burmistrza, że toczy zaawansowane rozmowy dotyczące uruchomienia obligacji  skarbowych w wysokości ponad 23 mln, które Uczelni przekazał jeszcze minister Gowin. Będą one głównym źródłem finansowania inwestycji. Rozmawiano też o planowanej drodze dojazdowej od budynku Starego Szpitala do PUP i PZD, której budowa jest w gestii Miasta. Droga ta udostępni cały teren Starego Szpitala, przekazany Uczelni przez Powiat Nowotarski.

 

Beata Szkaradzińska, rzecznik prasowy PPUZ   

 

 

 

Galeria zdjęć: