Oddaj krewbenefisjajuzatystrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Rektor PPUZ członkiem Rady Naukowej KRYNICA SUMMIT

Rektor PPUZ Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni został zaproszony przez Marszałka Województwa Małopolskiego, Witolda Kozłowskiego do Rady Naukowej do spraw Szczytu Gospodarczego KRYNICA SUMMIT w Krynicy-Zdroju, w ramach długofalowej współpracy między województwem małopolskim a uczelniami wyższymi.

W skład Rady Naukowej wchodzi Marszałek Województwa Małopolskiego oraz 14 rektorów kluczowych uczelni wyższych, które podpisały umowę z Województwem Małopolskim Porozumienie dotyczące długofalowej współpracy, w szczególności w zakresie współdziałania na rzecz rozwoju Szczytu Gospodarczego w Krynicy-Zdroju.

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej odbyło się 14 lipca 2021 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Podczas obrad omówiono następujące zagadnienia:

1) cyberbezpieczeństwo we współczesnej gospodarce, jako zapowiedź głównego tematu w czasie szczytu w Krynicy Zdroju w dniach 02-03.09.2021 r.;

2) nowe perspektywy finansowania i możliwości wsparcia uczelni wyższych w ramach środków przeznaczonych na cel: Inteligentna Europa, w tym w wymiarze wskazanym w obrębie Regionalnej Strategii Innowacji;

3) nowy projekt Centrum Designu i Kreatywności;

4) możliwość włączenia uczelni w organizację Szczytu w Krynicy-Zdroju i udział ich przedstawicieli w imprezach towarzyszących.