Legia Akademicka 2021Nowa WIFIInwestycje PPUZSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE

Studia - zasady i stawki

 

 

SKORZYSTAJ Z SZANSY!!!

 

 

Zasady 

 

Studenci, którzy chcą wyjechać na semestr do zagranicznej uczelni muszą dostarczyć wniosek zgłoszeniowy wraz z kartą obiegową 

Po otrzymaniu kwalifikacji oraz podpisaniu umowy przedwstępnej student podejmuje następujące działania:


PRZED WYJAZDEM

1. Szuka informacji o uczelni, do której wyjeżdża, o programie zajęć dostępnym dla studentów Programu ERASMUS+. Wybrane przedmioty powinny być zgodne z treściami programowymi przedmiotów przypisanych do danego semestru, w którym student wyjeżdża.

Źródło informacji dla studenta to:

 • Strony internetowe - w wykazie uczelni partnerskich znajdują ich pełne nazwy;
 • Kontakt mailowy z uczelnią partnerską - w wykazie uczelni partnerskich znajdują również adresy e-mail koordynatorów danych uczelni;
 • Student wypełnia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (APPLICATION FORM) uczelni partnerskiej znajdujący się na stronie wybranej uczelni.

2. W porozumieniu z uczelnią przyjmującą sporządza w dwóch egzemplarzach: LEARNING AGREEMENT (Porozumienie o Programie Zajęć) oraz Kartę Zaliczeń, uzyskując na nich wszystkie potrzebne podpisy.

3. Jak najszybciej wysyła do uczelni partnerskiej:

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (APPLICATION FORM);
 • LEARNING AGREEMENT( Jak wypełnić LEARNING AGREEMENT ) ;
 • WNIOSEK O ZAKWATEROWANIE - Studenci powinni poszukiwać zakwaterowanie na czas trwania ich pobytu za granicą (w akademikach – przy pomocy Biur Obsługi Studentów uczelni partnerskich, bądź prywatnie - biura pośrednictwa mieszkań, własne kontakty).

Większość uczelni ma nieprzekraczalne terminy nadsyłania ww. dokumentów – proszę sprawdzić je na stronach internetowych uczelni partnerskich!

5. Wnioskuje do NFZ o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (szczegóływww.nfz.gov.pl/ekuz). Zakłada konto w walucie EUR. Konto musi być na osobę tylko i wyłącznie na Beneficjenta.

6. Załatwia zakwaterowanie, bilet podróży, w razie podróży samolotem należy odpowiednio wcześnie pomyśleć o rezerwacji.

7. Podpisuje Umowę z Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową - na około 2 tygodnie przed wyjazdem (lub o terminie zostanie poinformowany e-mailem). Student zgłasza się do Koordynatora Programu Erasmus ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami (informacja o koncie bankowym wraz załącznikami, ubezpieczenie, Learning Agreement, Karta zaliczeń). Podpisanie umowy jest warunkiem wyjazdu na studia Erasmusa oraz otrzymania stypendium.


W TRAKCIE POBYTU

1. W ciągu 2 - 3 tygodni zgłasza ewentualne ZMIANY w LEARNING AGREEMENT (LA) - do swojego Koordynatora Wydziałowego, który musi je zaakceptować. Jeśli student wprowadza zmiany w LA uzyskuje na dokumencie podpisy i pieczęcie strony zagranicznej i jedną kopię odsyła pocztą do Koordynatora Programu Erasmus.

2. Uczy się pilnie ;-)

3. Przed powrotem do kraju uzyskuje:

 • Transcript of records (WYKAZ ZALICZEŃ) z uczelni przyjmującej;
 • Potwierdzenie pobytu - zaświadczenie od kiedy do kiedy przebywał student w uczelni partnerskiej (daty powinny być zgodne z datami w Umowie z Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową). Proponujemy udanie się w tej sprawie do International Relations Office w uczelni zagranicznej.

 

PO POWROCIE

1. W ciągu 14 dni od powrotu zgłasza się do Koordynatora Programu Erasmus i przedstawia:

 • Learning Agreement - ze wszystkimi niezbędnymi podpisami i potwierdzeniem pobytu
 • Prośba o zaliczenie semestru;
 • Transcript of Records;
 • Ankietę Studenta - wypełnia ją on-line i przesyła pdf na email ppwsz.erasmus@gmail.com (link do wypełnienia ankiety przychodzi z Komisji Europejskiej do każdego studenta indywidualnie na podanego wcześniej maila- WAŻNE czasem ląduje w spamie);
 • Relacja- formularz  - 0,5 strony + kilka zdjęć.

 

2. Udaje się do Koordynatora Uczelnianego z wydrukowaną prośbą o zaliczenie semestru i Transcript of records w celu uznania w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej okresu studiów zagranicznych.

 


Informacje ogólne na temat Programu ERASMUS dostępne są na stronie Polska strona Programu Erasmus+
W razie wątpliwości proszę o kontakt erasmus@ppwsz.edu.pl