Nowa WIFISzczepieniaSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE

Rekrutacja Uczestników Projektu

INFORMACJA O SPOTKANIU  dla potencjalnych uczetników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 30.09.2019r  

AGENDA SPOTKANIA  dla potencjalnych uczetników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 30.09.2019 r

PREZEN TACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU W DNIU SPOTKANIA

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

UMOWA UCZESTNICTWA

IV  EDYCJA 

ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA PROJEKTU NR 1/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O SPOTKANIU  dla potencjalnych uczetników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 28.09.2018r  

AGENDA SPOTKANIA  dla potencjalnych uczetników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 28.09.2018    r

PREZEN TACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU W DNIU SPOTKANIA

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

UMOWA UCZESTNICTWA

III  EDYCJA 

ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA PROJEKTU NR 1/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O SPOTKANIU  dla potencjalnych uczetników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 29.09.2017r 

AGENDA SPOTKANIA  dla potencjalnych uczetników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 29.09.2017r

PREZEN TACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU W DNIU SPOTKANIA

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

UMOWA UCZESTNICTWA 

II  EDYCJA 

ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA PROJEKTU NR 1/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (nowa matura)

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (stara matura)

...................................................................................................................................................................................................................

I EDYCJA

ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA PROJEKTU NR 1/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (nowa matura)

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (stara matura)

LISTA REZERWOWA

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (na dzień 23.03.2017r)

UMOWA UCZESTNICTWA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN REJKRUTACJI DO PROJEKTU

pn. „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

 

 

-----

REKRUTACJA - EDYCJA I

I EDYCJA  ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA PROJEKTU NR 1/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (nowa matura) LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (stara matura) LISTA REZERWOWA LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (na dzień 23.03.2017r) UMOWA UCZESTNICTWA

więcej »

REKRUTACJA - EDYCJA II

II EDYCJA  INFORMACJA O SPOTKANIU  dla potencjalnych uczetników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 29.09.2017r   AGENDA SPOTKANIA  dla potencjalnych uczetników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 29.09.2017r PREZEN TACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU W DNIU SPOTKANIA  REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA PROJEKTU NR 1/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej...

więcej »

REKRUTACJA - EDYCJA III

III EDYCJA INFORMACJA O SPOTKANIU  dla potencjalnych uczetników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 28.09.2018r   AGENDA SPOTKANIA  dla potencjalnych uczetników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 28.09.2018    r PREZEN TACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU W DNIU SPOTKANIA  REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 

więcej »