Dodatkowa rekrutacjaRatownictwo dodatkowy nabórZdalne nauczaniecovidrachunkowość i analitykaankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE

Przekazanie dokumentacji badań naukowych dr Edwarda Chudzińskiego w zakresie literatury chłopskiej i regionalnej

W dniu 15.07.2020 w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie miało miejsce przekazanie na ręce dr hab. Anny Mlekodaj, prof. PPUZ  dokumentacji badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem dra Edwarda Chudzińskiego  w latach 60. i 70. XX wieku.  Bogaty zasób archiwaliów zawiera materiały źródłowe będące pokłosiem długoletniej działalności badawczej dra Edwarda Chudzińskiego w zakresie literatury chłopskiej i regionalnej południowych terenów Polski.

Przekazania zbiorów dokonał w obecności Pani Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  dr hab. Ewy Młynarczyk, ich twórca i długoletni opiekun dr Edward Chudziński.

Spośród przekazanych archiwaliów szczególnie wartościowa, w kontekście badań regionalnych prowadzonych w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej jest „Kartoteka Pisarzy Ludowych Polski Południowej” oraz nagrania wywiadów z twórcami regionalnymi i ludowymi Podhala, Spisza, Orawy, Pienin i Beskidów przeprowadzanymi w  latach 60. i 70. XX w. Wśród tekstów znajduje się wiele nigdzie dotychczas niepublikowanych utworów. 

Dla Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej, która swoją naukową tożsamość pragnie nadal rozwijać opierając się w dużej mierze na dziedzictwie kulturowym szeroko pojętego regionu Małopolski górskiej jest to niezwykle cenny dar, który z pewnością przyczyni się do jej naukowego rozwoju.

Galeria zdjęć: