rekrutacja 20 21rachunkowość i analitykadziennikarstwo nowoscankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE
Szybki kontakt

ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ

e-mail: ppwsz@ppwsz.edu.pl
szczegółowe dane »

Przedłużenie ograniczenia funkcjonowania Uczelni do 30 września 2020 r. z możliwością prowadzenia części zajęć na terenie Uczelni

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedłużyło okres ograniczenia funkcjonowania Uczelni do 30 września 2020 r. Większość zajęć nadal prowadzona będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a weryfikacja efektów uczenia się odbędzie się poza siedzibą Uczelni z użyciem technologii informatycznych.

Jednocześnie MNiSW dopuściło możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych na ostatnich latach studiów oraz tych zajęć, które nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym w laboratoriach, centrach symulacji medycznej, specjalistycznych pracowniach itp.

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu pracuje nad przygotowaniem optymalnych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie częściowego przywrócenia zajęć dydaktycznych na Uczelni i w najbliższym czasie studenci zostaną poinformowani, które zajęcia odbędą się w sposób tradycyjny, z zachowaniem zasad ograniczających ryzyko zakażenia oraz w jakim terminie.

Zasady ograniczające ryzyko zakażenia podczas prowadzenia zajęć w pracowniach i laboratoriach PPUZ w Nowym Targu, a także zajęć w terenie