studiuj na podhaluazsArchitektura wnętrzJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu: Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość - profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych

Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.01.00-00-DU22/18

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Okres realizacji projektu: od: 2018-07-01 do: 2021-09-30

Grupa docelowa: Wsparciem w ramach projektu studiów dualnych zostaną objęci kandydaci na studia I stopnia kierunku FIR którzy przejawiają chęć do podnoszenia kwalifikacji praktycznych i zdobywania doświadczeń zawodowych w trakcie trwania studiów. Projektem zostaną objęci absolwenci szkół średnich

 

 Studia dualne* I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość na studiach stacjonarnych to innowacyjny system studiowania, zakłada  połączeniem wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego w formie  staży i praktyk w przedsiębiorstwach.

Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i projektów w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych oraz 3- miesięczne, coroczne płatne staże w różnych instytucjach (biura rachunkowe, urzędy gminy i inne przedsiębiorstwa) realizowane na podstawie umowy stażowej.

PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW DUALNYCH OPRÓCZ WIEDZY, PODWÓJNEGO DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW (W UEK I PPWSZ) MASZ DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE, KTÓRE JEST WAŻNYM ATUTEM W UZYSKANIU LEPSZEJ PRACY.

Korzyści:

  • w każdym roku  studiów odbywasz płatny 3-miesięczny staż w przedsiębiorstwie lub instytucji;
  • podczas studiów dualnych (3 lata) masz możliwość otrzymania stypendium;
  • zdobyte podczas staży doświadczenie zwiększa Twoje szanse na zatrudnienie w wymarzonej firmie;
  • przygotowanie teoretyczne na uczelni prowadzi wyspecjalizowana kadra Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, o przygotowanie praktyczne zadbają najlepsi  praktycy w regionie Podhala, Krakowa i Małopolski.

 

Pierwszy semestr studiów dualnych obejmuje naukę na uczelni, każdy kolejny składa się z naprzemiennych okresów nauki oraz pracy w charakterze stażysty oraz praktykanta w partnerskim przedsiębiorstwie i Instytucji.

Organizacja staży

Wszystkie zasady dotyczące staży (czas pracy, wynagrodzenie, urlop, lokalizacja) reguluje umowa, którą zawierasz z przedsiębiorstwem, przyjmującym Cię na staż. Przedsiębiorstwa te już zadeklarowały przyjęcie stażystów.