konkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE
Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych na kierunku filologia, spec. filologia angielska
Szybki kontakt

 

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych na kierunku filologia, spec. filologia angielska

 

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.01.00-00-P002/15

 

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który jest możliwy tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi. Wypracowanie wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

Projekt skierowany jest do studentów PPWSZ w Nowym Targu kierunku filologia spec. filologia angielska nauczycielska i tłumaczeniowa, którzy w ramach działań uczelni wspartych z EFS, podniosą swoje kompetencje zawodowe i tym samym uzyskają szanse na uzyskanie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie na lokalnych rynkach pracy. Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnia zaś poszerzy współpracę ze szkołami i przedsiębiorstwami również w wymiarze dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.

Biuro projektu

BIURO PROJEKTU Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ BUDYNEK GORCE pokój 323   Kierownik Projektu     mgr Ewa Papierz-Łapsa ewa.papierz@ppwsz.edu.pl    Koordynator Projektu   mgr Marcin Dąbkiewicz   Sekretariat  Małgorzata Gozdyra ih@ppwsz.edu.pl tel. 182610717

więcej »

OGŁOSZENIA

  *******************************************  Trwa rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA III do projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” na specjalności FILOLOGIA ANGIELSKA TŁUMACZENIOWA - 07.05-14.05.2019 r. Rekrutacja zakładowych opiekunów praktyk ******************************************* Trwa rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA II do projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” na specjalności FILOLOGIA...

więcej »

Rekrutacja studentów/praktykantów

Wyniki pierwszej rekrutacji (nabór 19-23.11.2018)  Lista rankingowa studentów/praktykantów   Wyniki rekrutacji uzupełniającej (nabór 26.11-03.12.2018)  Lista rankingowa studentów/praktykantów     Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o rekrutacji - rekrutacja uzupełniająca! 26.11-03.12.2018 Ogłoszenie o rekrutacji Regulamin praktyk           Załącznik 1: Arkusz Pilotażowej Praktyki Zawodowej (Arkusz PPZ)          Załącznik 2: Karta pracy praktykanta - praktyka...

więcej »

Rekrutacja zakładowych opiekunów praktyk

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o rekrutacji - rekrutacja uzupełniająca III 07.05-14.05.2019 r. Ogłoszenie o rekrutacji - rekrutacja uzupełniająca II 11.01-18.01.2019 r. Ogłoszenie o rekrutacji - rekrutacja uzupełniająca 26.11-03.12.2018 r. Ogłoszenie o rekrutacji   Regulamin praktyk Regulamin wyboru instytucji Wniosek instytucji o zakwalifikowanie do projektu Dane do umowy zlecenia

więcej »

Rekrutacja uczelnianych opiekunów praktyk

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o rekrutacji Regulamin praktyk Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk Wniosek nauczyciela akademickiego o udział w projekcie

więcej »

Zarządzenia

Zarządzenie nr 1/2018 Kierownika projektu z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji studentów-praktykantów - spec. nauczycielska Zarządzenie nr 2/2018 Kierownika projektu z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji studentów-praktykantów - spec. tłumaczeniowa Zarządzenie nr 3/2018 Kierownika projektu z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk - spec....

więcej »