konkursyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Program studiów i plan studiów

Celem kształcenia na studiach podyplomowych Trener personalny z językiem angielskim jest wszechstronne przygotowanie słuchacza do samodzielnego prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi (indywidualnych lub w małych grupach) o charakterze sportowym lub rekreacyjnym, przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza dostępnych form aktywności fizycznej.

Planowane studia podyplomowe są zgodne z potrzebami oraz perspektywami rynku pracy. Mają za zadanie przygotować:

  • nauczycieli do prowadzenia dodatkowych zajęć;
  • instruktorów fitness do prowadzenia innych rodzajów treningów.

  

Słuchacz studiów podyplomowych Trener personalny z językiem angielskim będzie posiadał wiedzę niezbędną do prowadzenia skutecznego treningu – zarówno wyczynowego, jak i wykonywanego w wymiarze rekreacyjnym. Dotyczy to fizjologii wysiłku, odnowy biologicznej, żywienia i suplementacji. Słuchacz otrzyma również podstawową wiedzę w zakresie organizacyjno-prawnym tego szybko rozwijającego się rynku pracy, gdzie klientami są nie tylko ludzie młodzi, ale również osoby starsze. W programie studiów podyplomowych położono duży nacisk na wykorzystanie w treningu sprzętu używanego w zajęciach fitness, które są powszechnie stosowane w kształtowaniu zdolności motorycznych.

 Program studiów

  • studia podyplomowe prowadzone będą w formie niestacjonarnej;
  • zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele według harmonogramu ustalanego na początku semestru;
  • liczba punktów ECTS niezbędnych do ukończenia studiów podyplomowych: 47;
  • studia podyplomowe trwają 2 semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej.

Plan studiów podyplomowych (pobierz)