Zdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE
Dział Nauki i Wydawnictw
Szybki kontakt

Dział Nauki i Wydawnictw

tel. 18 26 10 737
nauka@ppwsz.edu.pl
wydawnictwo@ppwsz.edu.pl
pok.325

 

Problematyka naukowa i ochrona przyrody

„PROBLEMATYKA NAUKOWA I OCHRONA PRZYRODY W DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO W LATACH  1873–1950”
 
Janusz M. Ślusarczyk
 
W książce starano się przedstawić role i znaczenie jakie dla nauki polskiej i ekologii miało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w latach 1873 – 1950 a także jego ogromne znaczenie tak dla historii badań naukowych jak i ochrony przyrody Karpat. Książka powstała w oparciu o liczne źródła archiwalne, które pozwoliły na wierną rekonstrukcję dawnych zdarzeń i wyciągnięcie odpowiednich wniosków.  Autor w swej pracy wykazuje, iż Towarzystwo w sporej mierze przyczyniło się do naukowego zbadania Karpat i wniosło istotny wkład w ochronę dziedzictwa przyrodniczego tego pasma.
 
Książka 484 str.
Nowy Targ  2008
Cena: 40 zł