Zdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE

Praktyki zawodowe

 OPIEKUN DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY PRAKTYK ZAWODOWYCH, KIERUNEK KOSMETOLOGIA:

mgr Faustyna Kuros

terminy przyjęć: Wtorek 8:00-15:00 p.120; Środa w przerwach między zajęciami p. 423

karte zgłoszenia na praktyki nalezy złożyć do 15 czerwca 2020r. (p.227)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem praktyk studenckich PPUZ w Nowym Targu §7 pkt.3 każdy student zobowiązany jest do posiadania książeczki sanitarno-epidemiologicznej.  Osoby które posiadają taki dokument proszone są o jego okazanie w Sali Obsługi Studenta p. 227 lub przesłanie skanu strony książeczki z imieniem i nazwiskiem oraz strony z potwierdzeniem badań od lekarza medycyny pracy na adres elzbieta.dworska@ppuz.edu.pl do 29 lutego 2020r.

 Osoby które nie posiadają książeczki  sanitarno-epidemiologicznej zobowiązane są do jej wyrobienia. Skierowanie na badania można odebrać w Sali Obsługi Studenta  p. 227. Ostateczny czas na dostarczenie książeczki do p.227 upływa 29 lutego 2020r.

Jak wyrobić książeczkę sanepidowską/ uzyskać orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne:

 1. Zgłoś się po skierowanie na badania w p.227.
 2. Udaj się donajbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej w swoim mieście/powiecie.
 3. W punkcie przyjmowania próbek otrzymasz specjalne pojemniczki a następnie oddasz materiał do badania.
 4. Odbierz wyniki badań.
 5. Zgłoś się do lekarza medycyny pracy, który wystawi orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne lub wpisze do książeczki wynik badania z określeniem terminu kolejnego badania (najlepiej na najdłuższy możliwy okres)
 6. Złóż orzeczenie/ książeczkę do p.227 do końca lutego 2020r.

 

Student rozpoczynający praktykę powinien posiadać:

1) aktualną książeczkę zdrowia i/lub aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, 
2) aktualne szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B (potwierdzenie WZWB z teczki studenta zostanie dopiete do dziennika po zakończeniu praktyki zimowej przez Salę Obsługi Studenta), 
3) obowiązkową dokumentację niezbędną do zaliczenia praktyki, 
4) dziennik praktyk, 
5) aktualne ubezpieczenie NNW (rozszerzone o zapis związany z ryzykiem ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny) i OC. Numer polisy NNW i OC wpisany do dziennika praktyk (osoby ubezpieczone przez wpłatę składki na Uczelni będą mieć wpisany numer polisy przez Salę Obsługi Studenta po zakończeniu praktyki zimowej), 
6) czyste ochronne ubranie (fartuch) i zmienne obuwie.

 

PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYKI:

1. Wybierz zakład pracy

 • z dostępnego wykazu placówek lub
 • wybierz własny (jeśli wybierzesz Zakład Pracy z poza listy, razem z kartą zgłoszenia dostarcz dokładną nazwę, adres, imię i nazwisko właściciela- dane są potrzebne do porozumienia w sprawie praktyk)

2. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki  i skontaktuj się z pracodawcą

 • uzyskaj zgodę na odbycie praktyki
 • ustal termin i czas trwania praktyki

3. Złóż kartę zgłoszenia na praktyki na Uczelni- p.227  (termin składania kart w semestrze zimowym do 15 listopada, w semestrze letnim do 15 czerwca)

4. Odbierz skierowanie na praktyki z Uczelni oraz dziennik praktyk- p. 227 (i ewentualnie porozumienie pomiędzy Uczelnią, a Zakładem Pracy)

5. Dostarcz skierowanie (i porozumienie) na praktyki do pracodawcy

 • Zanieś porozumienie do pracodawcy - pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia. Jeden zostaje w Zakładzie Pracy, a drugi należy dostarczyć na Uczelnię 
 • Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę

6. Odbądź praktyki i uzupełnij dziennik praktyk (podpisy z przodu i na każdej karcie tygodniowej zgodnie ze wzorem)

7. Po zakończeniu praktyki

 • Złóż uzupełniony dziennik praktyk na Uczelni- p.227

 

FORMA ZALICZENIA PRAKTYK:

 • obecność 100%;
 • każdy student otrzymuje dziennik praktyk, który obowiązuje do ukończenia studiów na PPUZ w Nowym Targu;
 • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, komplet pieczątek i podpisów (osoby do tego upoważnionej - w dzienniku) z placówki, w której odbywało się praktyki;
 • ocenę wystawia opiekun praktyk z ramienia PPUZ;

 

Czas trwania, termin i miejsce realizacji praktyk dla studentów którzy rozpoczeli studia 1.10.2019r.:

1Praktyka zawodowa I- kosmetologia lecznicza

Czas trwania:                   240 godzin (realizowana jest w ciągu 8 tygodni; 30 h tygodniowo, 6 h dziennie);

Termin realizacji:              drugi semestr studiów;

Miejsce realizacji:             profesjonalne gabinety kosmetyczne

2. Praktyka zawodowa II (specjalnościowa) – kosmetologia bioestetyczna / technologia kosmetyków 

Czas trwania:                   120 godzin (realizowana jest w ciągu 4 tygodni; 30 h tygodniowo, 6 h dziennie);

Termin realizacji:             trzeci semestr studiów;

Miejsce realizacji:           

kosmetologia bioestetyczna: profesjonalne gabinety kosmetyczne, centra kosmetologiczno-medyczne, gabinety medycyny estetycznej, ośrodki Medical Spa, gabinety kosmetyczne współpracujące z lekarzem lub gabinety kosmetyczne zatrudniające kosmetologa mającego uprawnienia do wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii medycznej.

technologia kosmetyków: zakłady produkujące, dystrybujące kosmetyki i surowce kosmetyczne, firmy przygotowujące receptury kosmetyczne, zakłady farmaceutyczne i chemiczne, laboratoria analityczne i badawczo-rozwojowe.

3. Praktyka zawodowa III (specjalnościowa) – kosmetologia bioestetyczna / technologia kosmetyków 

Czas trwania:                   120 godzin (realizowana jest w ciągu 4 tygodni; 30 h tygodniowo, 6 h dziennie);

Termin realizacji:             trzeci semestr studiów;

Miejsce realizacji:           

kosmetologia bioestetyczna: profesjonalne gabinety kosmetyczne, centra kosmetologiczno-medyczne, gabinety medycyny estetycznej, ośrodki Medical Spa, gabinety kosmetyczne współpracujące z lekarzem lub gabinety kosmetyczne zatrudniające kosmetologa mającego uprawnienia do wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii medycznej.

technologia kosmetyków: zakłady produkujące kosmetyki i kosmeceutyki

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1.Regulamin praktyk zawodowych- Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu - pobierz

2. Karta zgłoszenia na praktyki pobierz (kartę należy zlożyć w semestrze zimowym do 31 października, w semestrze letnim do 15 czerwca)

3. Wykaz placówek - pobierz

4. Podanie o zmianę terminu realizacji praktyk- pobierz (dotyczy realizacji praktyk w terminie innym niż wyznaczony)

5. Zwolnienie z praktyk- dotyczy studentów pracujących w zawodzie związanym z kierunkiem studiów, którego zakres czynności pokrywa się z programem praktyki w danym semestrze. Przed planowaną praktyką zawodową należy złożyć:

- Podanie o zwolnienie z praktyk- pobierz

- Zaświadczenie od pracodawcy o aktualnym zatrudnieniu.

Studenci, których podania o zwolnienie z praktyk zostaną pozytywnie rozpatrzone muszą złożyć uzupełniony dziennik praktyk- jest to warunek konieczny do zaliczenia semestru.

6.Programy praktyk: 

Praktyka zawodowa semestr II- pobierz

Praktyka zawodowa semestr III- pobierz

Praktyka zawodowa semestr IV- pobierz

7. WZÓR WYPEŁNIONEGO DZIENNIKA PRAKTYK