Oddaj krewbenefisjajuzatystrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE
Szybki kontakt

Biuro Programu Erasmus+

Koordynator Erasmus+ dr Agnieszka Witoń

 pok. 337 (każdy czwartek w godzinach 10:00-13:00)

e-mail: erasmus@ppuz.edu.pl
international@ppuz.edu.pl
tel. +48 18 26 10 700 w. 337

 

Praktyki Erasmus+ Zasady i stawki

 

Zasady 


  WYJAZDY NA PRAKTYKI 

Program Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) oprócz wyjazdu na część studiów do zagranicznej uczelni, daje studentom również możliwość wyjazdu na praktykę zawodową do przedsiębiorstwa lub innej instytucji za granicą.

 

PROFIL praktyk

Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów. Stypendium programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) przyznaje się w celu odbycia praktyki bezpośrednio związanej z przedmiotami przygotowującymi do wykonywania określonego zawodu.

Nie może być to wyjazd naukowo-badawczy ani dydaktyczny (związany z uczestnictwem w zajęciach). Praktyka może stanowić część programu studiów (praktyka obowiązkowa) albo dawać możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

Student odbywa praktykę w pełnym wymiarze godzin. Językiem roboczym praktyki nie może być język polski.

 

KTO może ubiegać się o stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

 - są zarejestrowani jako studenci PPWSZ

-  nie przebywają w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim lub zdrowotnym

-  ubiegają się o praktykę, której tematyka jest zgodna z kierunkiem studiów

 

Do JAKICH INSTYTUCJI można wyjechać?

Instytucje zapewniające praktyki muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (28 krajów UE oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja i była Republika Macedonii).

 

NA JAK DŁUGO?

Od 2 do 3 miesięcy okresie od 1 czerwiec 2020 do 15 września 2020.

 

Ile wynosi STYPENDIUM?

Wysokość stawek na 1 mies. w zależności od kraju wyjazdu: 

Grupa I – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy - 600 EUR

Grupa II – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja - 550 EUR

Grupa III – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry -450 EUR

 Stypendium programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

Studenci niepełnosprawni oraz studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej ( posiadający prawo do otrzymywania tzw. dodatku socjalnego w wysokości 853 PLN na miesiąc) są finansowani z budżetu programu PO WER.

 

JAK ZNALEŹĆ odpowiednią dla siebie ofertę?

Studenci samodzielnie poszukują przedsiębiorstwa, w którym chcieliby odbyć praktyki. W tym celu student wysyła do wybranej instytucji List Intencyjny oraz informacje o praktyce, który wyjaśniają instytucji przyjmującej szczegóły praktyki. List Intencyjny instytucja przyjmująca musi sporządzić na papierze firmowym, podpisać i przesłać faksem, mailem (skan) lub pocztą na adres PPWSZ.

 

Przydatne linki