Wykształcenie

  • W 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk wojskowych w specjalności zarządzanie zasobami obronnymi w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie;
  • W 1982 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
  • W 1999 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku wiedza o bezpieczeństwie narodowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Zainteresowania naukowe: wykorzystanie nowoczesnych technologii w dowodzeniu i zarządzaniu organizacjami.

Doświadczenie

  • W latach 1982-2012 zajmował różne stanowiska inżynierskie i dowódcze w jednostkach Wojska Polskiego, głównie w organach administracji wojskowej.
  • Wykładowca Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2008-2014) oraz Krakowskiej Akademii (2010-2017).
  • Autor oraz współautor około 30 prac naukowych i popularnonaukowych w kraju i za granicą poświęconych dowodzeniu, administracji wojskowej oraz organizacji i zarządzaniu.

Publikacje (wybrane)

Doskonalenie dowodzenia wojskami wsparcia krajowego na obszarze województwa,

Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego,

Dylematy personalne zastosowania organizacji procesowej w Siłach Zbrojnych RP,

Procesowe rozwiązania dla Sił Zbrojnych RP,

Zarządzanie procesowe w rozwoju nauk o bezpieczeństwie,

Zmiany w dowodzeniu Siłami Zbrojnymi RP w świetle wymagań NATO.

Shopping Basket