Wykształcenie

  • Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2015 r uzyskał tytuł magistra ekonomii, tytuł pracy magisterskiej „Wpływ wahań kursowych i bezrobocia na gospodarkę współczesną”.

Doświadczenie

  • Od 2017 roku związany zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, pracuje jako asystent w Katedrze Teorii Ekonomii UEK oraz wykładowca w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych.
  • Od 2016 roku członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
  • Od 2013 roku przedsiębiorca – segment meblarski.
  • Były piłkarz i sędzia piłki nożnej.

Obszary zainteresowań: kursy walutowe, bilans handlowy, bezrobocie, inwestycje, giełda, międzynarodowe rynki finansowe i kapitałowe.

Shopping Basket