Wykształcenie

  • Stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa angielskiego w specjalizacji glottodydaktycznej uzyskał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2003 roku.
  • Tytuł magistra filologii angielskiej w specjalizacji nauczycielskiej uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1995 roku.

Doświadczenie

  • 2016-nadal Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu: wykładowca na kierunku filologia angielska.
  • 2013-2016 Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera: wykładowca na kierunku filologia angielska oraz skandynawistyka.
  • 2003-2013 Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków: wykładowca w Instytucie Neofilologii, filologia angielska.
  • 1996-2003 Uniwersytet Śląski, Katowice: wykładowca w Instytucie Języka Angielskiego w Sosnowcu.
  • 1991-1996 XII Liceum Ogólnokształcące, Kraków: nauczyciel języka angielskiego.

Bibliografia prac

Trawiński, M. 1999. „Znajomość słownictwa i związków frazeologicznych u absolwentów szkół średnich.” Języki Obce w Szkole: 1/1999. Warszawa: WSiP. ISSN 0446-7965

Trawiński, M. 2001. “Developing foreign language vocabulary: Individual procedures and strategies applied by advanced learners of English – a scheme of a diagnostic study.” in: J. Arabski, (ed.) Research on Foreign Language Acquisition. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2036. Katowice. ISBN 8322611064

Trawiński, M. 2005. An Outline of Second Language Acquisition Theories. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej: Kraków. ISBN 83-7271-335-9

Misztal, M. & M. Trawiński (eds.) 2005. Studies In Teacher Education: Psychopedagogy. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej: Kraków. ISBN 83-7271-355-3

Misztal, M. & M. Trawinski (eds.) 2005. Studies In Teacher Education: Language Literature, and Culture. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej: Kraków. ISBN 83-7271-354-5

Trawiński, M. 2007. „Program uniwersyteckiego kształcenia dydaktycznego nauczycieli języków obcych – próba charakterystyki i oceny.” M. Jodłowiec & A. Niżegorodcew. (eds.) Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo U.J. ISBN: 978-83-233-2410-2

Trawiński, M. 2008. „The Impact of Poland’s EU Accession on Second Language Curriculum Development.” in I. Ramos Gay, et al. (eds.) New Trends in English Teacher Education (Linguistics, Literature and Culture). Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha: Cuenca. ISBN: 978-84-8427-653-1

Misztal, M. & M. Trawiński. (eds.) 2009. Current Issues in English Studies. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego: Kraków. ISBN: 978-83-7271-583-8

Trawiński, M. 2009. „Przygotowanie nauczycieli języków obcych do wyboru i oceny programów nauczania” in M. Pawlak, et al. (eds.) Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu. ISBN 978-83-62135-06-6

Rokita-Jaśkow, J. & M. Trawiński. 2011. „Dzieje dydaktyki języka angielskiego” w J. R. Paśko, et al. (red.) Dzieje dydaktyk przedmiotowych w 65-letniej tradycji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego: Kraków. ISBN: 978-83-7271-659-0

Misztal, M. & M. Trawiński. (eds.) 2011. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Anglica I. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego: Kraków. ISSN 1689-9903

Misztal, M. & M. Trawiński. (eds) 2012. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Anglica II. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego: Kraków. ISSN 2299-2111

Shopping Basket