Wykształcenie

W 2005 roku ukończyła studia licencjackie na kierunku finanse i bankowość w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

 • Od kwietnia 2021 r. pracuje w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na stanowisku samodzielnego referenta ds. administracyjnych
 • Od stycznia 2015 r. starszy doradca firmy Santander Bank Polska S.A., Nowy Targ

  Analiza dokumentów finansowych przedsiębiorstw/firm w celu zbadania zdolności kredytowej,
  Uzyskanie najwyższego stopnia kompetencji kredytowych CK4,
  Badanie i weryfikacja przedłożonych przez klientów ksiąg wieczystych,
  Udzielanie kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych, gwarancji bankowych,
  Przygotowywanie i ustanawianie prawnych zabezpieczeń ekspozycji kredytowych w tym: kaucje, zabezpieczenia hipoteczne, gwarancje bankowe, gwarancje de minimis
  Realizacja planów sprzedażowych,
  Sporządzanie raportów sprzedażowych,
  Przygotowywanie oraz sprzedaż produktów ubezpieczeniowych (uprawnienia OWCA – osoba wykonująca czynności agencyjne),
  Negocjacja i sprzedaż produktów skarbowych: kursy walut, forward, IRS, CAP.
  Pozyskiwanie nowych klientów, Negocjowanie ofert dla klientów,
  Budowanie długofalowych relacji z klientami z portfela,
  Zajęcie 1 miejsca w Makroregionie Banku w kategorii „Najwyższa sprzedaż produktów skarbowych dla firm w 2016”,
  Członek elitarnego Klubu Bankowości Zagranicznej,
  Zajęcie 3 miejsca w Makroregionie Banku w kategorii „Postawy i wartości”, Działania zmierzające do skutecznego uproduktywnienia klienta,
  Dbanie o dobry wizerunek banku,
  Udział i zakończenie elitarnego programu talentowego „Zostań Dyrektorem Banku”,
  Doradztwo w zakresie leasingu- Pełnomocnictwo Bankowego Funduszu Leasingowego (Santander Leasing) do ofertowania oraz sprzedaży leasingu operacyjnego, finansowego,
  Doradztwo, sprzedaż, negocjacja warunków w zakresie terminali płatniczych firmy Elavon,
  Pełnienie funkcji mentora dla nowozatrudnionych pracowników w zakresie MŚP

 • Od marca 2001 r. starszy doradca firmy w PKO BP S.A., Nowy Targ

  Kompleksowa depozytowa oraz kredytowa obsługa klienta instytucjonalnego,
  Profesjonalna obsługa klientów na sali sprzedaży,
  Analiza dokumentów finansowych przedsiebiorstw/firm w celu zbasdania zdolności kredytowej,
  Badanie i weryfikacja przedłożonych przez klientów ksiąg wieczystych,
  Udzielanie kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych, gwarancji bankowych,
  Przygotowywanie i ustanawianie prawnych zabezpieczeń ekspozycji kredytowych w tym: kaucje, zabezpieczenia hipoteczne, gwarancje bankowe, gwarancje de minimis,
  Pozyskiwanie nowych klientów,
  Budowanie długofalowych relacji z klientami z portfela, Działania zmierzające do uproduktywnienie klienta,
  Danie o dobry wizerunek banku,
  Negocjowanie ofert dla klientów, pozyskiwanie nowych klientów,
  Realizacja planów sprzedażowych, ( PKO Leasing) do ofertowania oraz sprzedaży leasingu operacyjnego, finansowego,
  Doradztwo, sprzedaż, negocjacja warunków w zakresie terminali płatniczych firmy Eservice,
  Zawieranie negocjowanych lokat terminowych, natychmiastowych i terminowych transakcji wymiany walut.

 • Od sierpnia 2000 r. pracownik administracyjno-biurowy (staż) PKO BP SA Oddział 1 , Nowy TargPrzygotowywanie różnego rodzaju umów,
  Zarządzanie korespondencją i nadzór nad właściwym obiegiem dokumentacji,
  Udzielanie informacji pracownikom oraz interesantom
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Shopping Basket