Wykształcenie

  • Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 2012 r. pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Szczerbowskiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
  • Studia magisterskie na kierunku filologia angielska (specjalizacja: językoznawstwo) ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2003 r.
  • W trakcie studiów magisterskich podczas rocznego pobytu w USA ukończył kurs marketingu i zarządzania, prowadzony przez Harvard Extension School (jednostkę uczelnianą Harvard University).
  • Jako stypendysta programu Socrates – Erasmus spędził rok na Université Catholique de l’Ouest w Angers we Francji, studiując w Instytucie Kształcenia Języków Nowożytnych.

Zainteresowania naukowe: przekładoznawstwo (szczególnie w zakresie literatury pięknej) pragmatyka, etnolingwistyka,  językoznawstwo kognitywne, etymologia oraz kultura i historia USA, a ponadto teologia stosowana i hermeneutyka.

Doświadczenie

  • Od 2004 r. jest związany z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu.
  • W latach 2016 – 2020 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich i kształcenia.
  • Adiunkt w Katedrze Językoznawstwa i Badań Regionalnych.

Trochimiuk K., 2007, Złość w Lalce Bolesława Prusa [w:] Stil, t. 6 red. M. Ž. Čarkic, The International Association „Style”, Belgrade, str. 409-419.

Trochimiuk K., 2008, Ekspresywizmy w Lalce B. Prusa [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IX. Językoznawstwo, red. D. Dziadosz, E. Komorowska, Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin, str. 218- 222.

Trochimiuk K., 2009, Interjections – Complex Expressive Content in Simplistic Packages, [w:] Galicia English Teachings. Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas, Kleparski G.A. et al. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, str. 133–140.

Trochimiuk K., 2012, Invectives in The Doll by B. Prus, [w:] Słowo – myśl – literatura. Neophologica Sandeciensia, t. 6, red. Madej-Cetnarowska M. et al., Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, str. 130-140.

Trochimiuk K., 2016, Językowe wykładniki emocji w angielskim przekładzie „Lalki” B. Prusa, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ.

Trochimiuk K., 2019, Socially Endorsed Insulting – Verbal Duels, [w:] International Review For Human and Natural Sciences, Association International Verein <<Schulung, Kunst, Ausbildung>>, Zurich, str. 45-54

Shopping Basket