Home dr inż. arch. Krzysztof Leśnodorski

dr inż. arch. Krzysztof Leśnodorski

mężczyzna

Wykształcenie

 • Doktor nauk technicznych w dziedzinie projektowania architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej;
 • Ukończył studia podyplomowe – asystenckie studia przygotowawcze;
 • Absolwent studium pedagogicznego II-go st;
 • Posiada uprawnienia projektowe i budowlane (1975), konserwatorskie (1996), a także status twórcy nadany przez Ministra Kultury i Sztuki (1986).

Doświadczenie

Praca naukowo-dydaktyczna – PPUZ od 2004 r., Politechnika Krakowska, ASP w Krakowie, Baghdad University, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Al Fateh University, Tripoli, oraz monograficzne wykłady na Alexandria University, Helwan Uniwersity w Kairze, Ēcole d’Architecture de Nancy / Ēcole d’Architecture de Strasbourg.

Praca zawodowa – Agence Van Peborgh – Paryż, KBPBBO – Kraków, Biuro Consultingowe Expert – Warszawa, od 1989 r. Studio Archi 5 Sp z o.o. – Kraków.

Osiągnięcia

 • Działalność naukowa:
  • Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki za pracę doktorską.
  • 7 Nagród Rektora Politechniki Krakowskiej za „Prace Naukowo – Badawcze”.
  • 5 Nagród za „Działalność Dydaktyczną”.
  • 4 Nagrody Rektora ASP w Krakowie za „Wybitne Osiągnięcia Artystyczne i Dydaktyczne”.
 • Twórczość architektoniczna (projekty indywidualne i w zespołach autorskich – główny projektant):
  • Konkursy architektoniczne: 16 projektów nagrodzonych, w tym 10 nagród I-go stopnia.
  • 94 projekty architektoniczne, w tym 54 obiekty zrealizowane o łącznej kubaturze 1 800 550 m3 7 projektów przygotowanych do realizacji o kubaturze 132 200 m3    
  • 3 nagrodzone realizacje.

Bibliografia (wybrane publikacje)

 • Panel dyskusyjny / praca zbiorowa – „Edukacja architektów w zakresie projektowania obiektów na potrzeby ochrony zdrowia’’– mat. konf. Szpital 2019 – przestrzeń ochrony zdrowia, Konsulat Generalny Niemiec & VITA Management, Wrocław, 2019.
 • Leśnodorski, „Millenium Hall”, Archivolta 1/53/2012, ss.42 47, wyd. Archivolta, 2012.
 • „Przestrzeń publiczna w obiekcie handlowym” – praca zbiorowa, Świat Architektury, 12-(19)-2011, ss. 48 – 56, wyd. W.A. sp. z o.o., Wrocław, 2011.
 • Leśnodorski, „Przebudowa i modernizacja budynku Banku PKO w Krakowie” – [W:] Ergonomia Pracy Biurowej, ss. 83-89, Komitet Ergonomii O/PAN w Krakowie, wyd. Kontekst, Kraków, 2004.
 • Leśnodorski, „Kryteria oceny prac konkursowych”, Architektura & Biznes nr 12/2003, s. 71, wyd. RAM, Kraków, 2003.
 • Leśnodorski, P. Winskowski, „Przestrzeń i dźwięk. Wybrane aspekty relacji architektury i muzyki”, rejestracja w systemie Synaba 10.2003. A6/BW/326/2003., Kraków, 2003.
 • Leśnodorski, „Od budynków służących terapii do architektury terapeutycznej” – [W:] Uwarunkowania kulturowe architektury wobec przemian cywilizacyjnych końca XX w., ss. 289-305, praca zbiorowa pod kier. P. Winkowskiego, wyd. PK – AND, Kraków -Warszawa, 2002.
 • Leśnodorski, P. Winskowski, „Element czasu w projektowaniu architektoni­cz­nym. Architektura tymczasowa – skondensowane doświadczenie własnej kultu­ry i jej relacji do innych”, rejestracja w systemie Synaba 12.2001, A6/BW./263/2001., Kraków, 2001.
 • Leśnodorski, „Terapeutyczna funkcja architektury”– [W:] Architektura – Sztuka -Umiejętność-Nauka, ss.53-58 KUiA O/PAN w Krakowie, Komisja Ergonomiczna O/PAN w Krakowie, wyd. RisGraf s.c. & Degraf s.c., Kraków, 1999.
 • Leśnodorski, „Architektura sztuką użytkową czy sztuką piękną” – [W:] Sztuka piękna – architektura, ss. 132-137, KUiA PAN Oddział w Krakowie, KUiA PAN Oddział w Krakowie, t. XLI/1,ss.186-187, wyd. Secesja, Kraków, 1998.
 • Leśnodorski, „Autorska definicja piękna wyrosłego z architektury” – Seminarium IV Międzynarodowe Biennale Architektury w Krakowie, SARP Kraków, 1992.
 • Leśnodorski, „Park miejski – miejsce spotkania Kultury i Nauki” – konfrontacje IV Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie, SARP Kraków, 1992
 • Leśnodorski, „Les problems de planning Urbain en Pologne” – mat. konf. Seminarium „Enseignment et pratique du projet urbain”, Ēcole d’Architecture de Nancy / Ēcole d’Architecture de Strasbourg, Strasbourg, 1990.
 • Leśnodorski, „The Problems of Educational Policy at the Schools of Archi­tecture” – mat. konferencyjne Symposium United Arab Universities, „Departments of Architecture and Urban Planning in the Arab World”, Tripoli, Libya, 1984.
 • Leśnodorski, „Wpływ procesów technologicznych na kształtowanie struktury budowlanej hal przemysłowych”, Czasopismo Techniczne nr 5-B (228) 1984, wyd. PWN – Oddział w Krakowie, Kraków, 1985.
 • Leśnodorski, „Kształtowanie środowiska pracy w przemysłowych halach bez­okien­nych”, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury PAN, T. XVI, Kraków, 1981.
 • Arct, K. Leśnodorski, „Problemy kształtowania hal bezokiennych” – mat. konf. III Conseil International du Batiment, Com. B-66 „Batiment Indu­striels”, Kraków, 1976.
 • Leśnodorski, „Proces formowania się narodowego charakteru w architekturze Finlandii”, Sprawozdania Kom. Urbanistyki i Architektury PAN w Krakowie, XIV/1, 1971.
Shopping Basket